torna

Detall de la notícia

Imatge 4698532

Competència comunicativa i pla lector curs 2021-2022

Descripció del programa

Es planteja una formació basada en la pràctica reflexiva, per a la millora de la pràctica docent mitjançant la reflexió-acció, tutoritzada amb l’acompanyament i guia d’una persona experta, i la construcció compartida de coneixement per definir i treballar la competència comunicativa dels centres educatius del segle XXI i definir un pla lector adaptat a les necessitats de cada centre

La tutorització es durà a terme en dos blocs:

  • Dues sessions de pràctica reflexiva per Zoom, una a l'inici i l'altre al final del programa.

  • Sessions de formació presencial, de novembre a maig, amb les persones representants d'altres centres.

Finalitat

  • Millorar la competència comunicativa en l'alumnat de les Illes Balears i facilitar al professorat participant eines i estratègies per aconseguir que l’ensenyament i l'aprenentatge de la llengua i de les diverses formes de comunicació siguin vertaderament competencials.

  •  Oferir estratègies per treballar el pla lector del centre, tenint en compte les alfabetitzacions múltiples i les competències en alfabetització informacional / alfabetització mediàtica i informacional (ALFIN/AMI).


Destinataris

Centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que imparteixin educació primària i educació secundària obligatòria durant el curs 2021-2022.

Més informació

  • Servei d’Innovació Educativa. Telèfon: 971 177 781. Adreça electrònica: sie@dgpice.caib.es

NOVETATS

Enllaços