torna

Detall de la notícia

Imatge 4698408

El Cerimonial de l'Arxiu protagonitza el Document del mes de l'Arxiu del Regne

L'Arxiu del Regne de Mallorca, amb l'impuls de la Direcció General de Cultura de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, ha publicat un nou vídeo del Document del mes dedicat al Cerimonial de l'Arxiu.

La historiadora de l'art i documentalista de patrimoni a la Catedral de Mallorca, Aina Escobar, explica al vídeo les claus del Cerimonial de l’Arxiu, un manuscrit d'època moderna que conté una relació detallada de les celebracions ordinàries i extraordinàries ocorregudes a la Ciutat de Mallorca entre els anys 1541 i 1686. Creat a mitjans del segle xvii a partir de registres recopilats d’altres fonts documentals de l'època, el document esdevingué un manual d'ús de l’escrivà de despeses menudes de la Universitat, càrrec predecessor del de mestre de cerimònies i que portava annexes a la seva figura les funcions relatives al protocol i cerimonial de la Ciutat. Atès que era un instrument per als responsables del cerimonial, el manuscrit està farcit d'indicacions i advertiments, alguns d'ells d’indubtable interès historicoartístic, i en definitiva importants per al manteniment dels bons usos i costums del Regne. Els bons usos i costums, és a dir, la consuetud, era d'obligada observança per ser el reflex públic del poder institucional i de la reputació de la Universitat representada en les figures dels jurats.

El Cerimonial de l'Arxiu és l’objecte d’una tesi doctoral en Història de l'Art Modern per la Universitat de les Illes Balears, estudi que ben aviat desvetllarà les llums i ombres de les festes d'època moderna a la Ciutat de Mallorca, en la seva vessant artística i lúdica, que de cap manera no pot deslligar-se de la política i social.

L'Arxiu del Regne de Mallorca ha iniciat una nova línia audiovisual per donar a conèixer el Document del mes, un programa de difusió del fons de l'Arxiu que s'havia dut a terme de manera presencial fins que les restriccions de la pandèmia ho feren impossible.

Els documents analitzats passen a formar part d'un repositori audiovisual, consultable al web i el canal de YouTube de l'Arxiu del Regne de Mallorca (www.arxiuregnemallorca.com), a fi que estigui disponible per a tota la ciutadania, i en especial per a la comunitat educativa.

 

Títol del document: Cerimonial de l’Arxiu.

Signatura: ARM, Còdex 196.

Dates extremes: del contingut, 1541-1686, registres recopilats a la segona meitat del segle xvii.

Autoria: escrivans de despeses menudes de la Universitat.

Anàlisi codicològica: document de 380 folis amb enquadernació de pergamí, foliat d'origen i redactat per dues mans, més un índex separat del cos del manuscrit.

Estat de conservació: òptim, lleuger desgast per l'ús continuat a la part superior dels folis. Document íntegrament digitalitzat.