torna

Detall de la notícia

Imatge 4757068

Escacs a l'escola 2021-2022

Finalitat

Facilitar als centres educatius la implementació i el foment de la pràctica dels escacs com a eina pedagògica als centres educatius.

Descripció del programa

  • Formació permanent del professora

  • Elaboració d’un projecte d’escacs per a dos cursos escolars durant la formació.

  • Memòria final del projecte que s’ha de lliurar fins el 30 de juny de 2023.

Persones destinatàries

Centres educatius sostinguts amb fons públics dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears que imparteixen educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat durant el curs 2021-2022.

Inscripció

De l’1 de maig al 15 de juny de 2021 al Moodle (fweib.caib.es)

La inscripció l’ha de fer el director o la directora del centre i hi pot accedir amb l’usuari i contrassenya del Portal de Serveis al Personal.

Més informació

  • Servei d’Innovació Educativa. Telèfon: 971 177 781. Adreça electrònica: sie@dgpice.caib.es

Entitats col·laboradores

Federació Balear d’Escacs (FBE)

Unió de Cooperatives d’Ensenyament (UCTAIB)

NOVETATS