torna

Detall de la notícia

Imatge 4690245

2n pla estratègic d'autonomía personal de les persones joves extutelades de les Illes Balears 2021-2025

Aquest segon pla estratègic dona continuïtat al primer i va dirigit a les persones joves que han estat objecte d'una mesura de protecció o una mesura de justícia juvenil, que no poden retornar a la seva família nuclear i que han d'assumir un procés d'autonomia personal.