torna

Detall de la notícia

Imatge 4690037

Tutories Teatrals

Descripció del programa

Tutories teatrals és un programa de formació i innovació educativa que pretén facilitar als centres educatius d’educació secundària obligatòria i batxillerat l’apropament a la dramatúrgia contemporània a través de textos d’autors i autores de les Illes Balears. El concepte d’aquesta proposta educativa té com a referent les tres línies directrius de la innovació educativa: mediació, educació i transformació.

El Teatre Principal i el Servei d’Innovació Educativa posen a disposició dels docents, per una part, els textos teatrals en llengua catalana i tutoria teatral formada pels autors i autores de les obres, la direcció d’escena i el suport tècnic, i, per l’altra, la formació permanent del professorat per a la producció de les obres teatrals als centres educatius.

  • Presentació del programa.
  • Formació permanent del professorat i elecció del text teatral.
  • Treball a l’aula entre alumnes, docents i la tutoria teatral.
  • Visita guiada al Teatre Principal de Palma.
  • Possibilitat d'assistir als espectacles del Teatre Principal a preus especials.
  • Representació de l’obra teatral al centre educatiu.
  • Festival de Tutories teatrals al Teatre Principal de Palma.
  • Memòria final del desenvolupament del programa.

 

Finalitat

Apropar els joves de les Illes Balears a la dramatúrgia.

Persones destinatàries

Centres educatius sostinguts amb fons públics dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional de les Illes Balears que imparteixen educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat.

Més informació

Servei d’Innovació Educativa

sie@dgpice.caib.es.

971 177 781

 

Accediu a Tutories Teatrals curs 2022-2023

Accediu a Tutories Teatrals curs 2021-2022