torna

Detall de la notícia

Imatge 4689949

Esmena de la documentació de formació permanent lliurada en el tràmit d'interins (curs 2021-2022)

REQUERIMENT D’ESMENES 

Tots els aspirants que segons el Requeriment d’esmena de deficiències de la documentació referida a les sol·licituds d’aportació de formació permanent del professorat per a complimentar el tràmit d’interins per al curs 2021-22 (BOIB núm. 59, de 6 de maig de 2021) hagin de fer un requeriment d’esmena, hauran obligatòriament  de:   

1. Descarregar-se el full de càlcul que trobareu més avall.   

2. Emplenar-lo tenint en compte que:   

• algunes columnes contenen aclariments. Les trobareu senyalades amb un triangle vermell, a la seva cantonada superior dreta. En aquest sentit, per veure el comentari inserit cal col·locar el cursor damunt aquest triangle.   

• cal escriure el títol de l’activitat formativa a la qual fa referència l’esmena COPIAT TAL I COM FIGURA ESCRIT AL CERTIFICAT.   

• dins les cel·les d’esmenes s’ha escriure el número corresponent a cada esmena que es fa dins la casella corresponent. NO S’HA DE POSAR UNA CREU A LA CEL·LA, SINÓ EL NÚMERO D’ESMENA CONCRET. A la filera superior dels números d’esmenes hi trobareu un comentari per cada esmena que s’ha de fer.   

• s’ha d’indicar la forma de participació de cada una de les activitats formatives esmenades: PRESENCIAL, MIXTA (amb fase presencial i fase a distància), A DISTÀNCIA.   

3. NO ADJUNTAR EN UN ÚNIC DOCUMENT PDF TOTA LA DOCUMENTACIÓ. En aquest sentit, cal aportar un pdf independent de la resta per cada esmena sol·licitada i aportada. A través del tràmit, cal aportar el full de càlcul i la resta de documentació mitjançant un fitxer .zip, en què s'incloguin tots els documents.   

4. Fer arribar al Servei de Formació Homologada i Capacitació EL FULL DE CÀLCUL I LA DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA mitjançant el tràmit telemàtic que trobareu clicant aquí