torna

Detall de la notícia

Imatge 4688014

Inscripció al Cens d'Entitats Col·laboradores de Formació Permanent del Professorat

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) número 58, de 4 de maig de 2021, s’ha publicat la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de dia 30 d’abril de 2021 per la qual es regula la inscripció al Cens d’Entitats Col·laboradores de Formació Permanent del Professorat.

Les entitats que vulguin organitzar activitats de formació permanent del professorat s’han d'inscriure en el Cens d’Entitats Col·laboradores en la formació del professorat i presentar semestralment o anualment el programa d’activitats perquè puguin ser homologades i reconegudes (Decret 41/2016, de 15 de juliol).

Trobareu tota la informació referent a aquest procediment (normativa, documents...) a l’enllaç següent: https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2943334.