torna

Detall de la notícia

Imatge 4672881

CONVOCATÒRIA DE PROVES DE LLENGUA CATALANA DE SETEMBRE DE 2021: informació general

S’ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la directora general de Política Lingüística de 29 d’abril de 2021 per la qual es convoquen les proves de setembre de 2021 per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana.

 

Informació general

— Les bases de la convocatòria estableixen que només us podeu inscriure a un sol certificat, per la qual cosa en cas de fer la inscripció a més d’un certificat, convé que tingueu en compte el següent:

  • En la llista provisional d’admesos i d’exclosos constareu com a exclòs de tots els nivells als quals us heu inscrit.
  • En el termini d’esmenes haureu de triar el nivell del qual us voleu examinar, per la qual cosa en la llista definitiva d’admesos i d’exclosos constareu com a admès del nivell triat i com a exclòs de la resta de nivells als quals us heu inscrit.
  • No es retornen les taxes de la inscripció dels nivells en què quedeu exclòs per inscripció a més d’un nivell, perquè no és un error imputable a l’Administració

 

— Per inscriure’s als certificats dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 no s’ha d’acreditar cap nivell anterior.

— Per inscriure’s al certificat de llenguatge administratiu s’ha d’acreditar, com a mínim, el nivell C1.

 

Termini d’inscripció

Del 4 al 17 de maig de 2021

Termini TANCAT.

 

Llocs de les proves

Ciutadella, Eivissa, Formentera, Inca, Manacor i Palma

 

Dates de les proves

Proves escrites

Nivell C1: 4 de setembre (matí)
Nivell C2: 7 de setembre (horabaixa)
Nivell B2: 11 de setembre (matí)
Nivells A2 i B1: 18 de setembre (matí)
Llenguatge administratiu: 25 de setembre (matí)

Proves orals

Nivell C1: 14 i 16 de setembre (horabaixa)
Nivell B2: 21 i 23 de setembre (horabaixa)
Nivell A2: 28 de setembre (horabaixa)
Nivell C2: 25 de setembre (matí)
Nivell B1: 30 de setembre (horabaixa)

Trobareu més informació als documents adjunts:

  • Resolució de la convocatòria de proves de català de setembre de 2021
  • Informació sobre la inscripció de setembre de 2021
  • Canals de presentació de documentació als òrgans de la CAIB
  • Instruccions per al tràmit telemàtic d’inscripció a les proves de català

 

Atesa la situació d’emergència sanitària ocasionada per la covid-19, la Direcció General de Política Lingüística podrà, en qualsevol moment i mitjançant una resolució de la directora general que es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, modificar les bases de la convocatòria, incloent-hi el calendari, si les circumstàncies ho requereixen.

**AVÍS. Per a la inscripció als cursos de llengua catalana, consultau el web de l’Institut d’Estudis Baleàrics: llengua.iebalearics.org/ca/cursos.