torna

Detall de la notícia

Imatge 4672522

Programa de Centres Ecoambientals. Curs 2021-2022

La Conselleria d’Educació i Formació Professional juntament amb la Conselleria de Medi Ambient i Territori, convoquen la divuitena edició del programa de Centres ecoambientals.

L’edició d’enguany presenta dues modalitats de programa. Per una banda, el programa de Centres ecoambientals A amb una formació durant el primer trimestre i una acreditació de 30 hores a final de curs, a part de l’assessorament dels tècnics mediambientals als centres i l’obtenció del guardó, si escau. Per una altra banda, el programa Centres ecoambientals B, que només té l’assessorament dels tècnics mediambientals als centres i l’obtenció del guardó, si escau. Consultau les instruccions i els annexos específics per a cada modalitat de programa. 

Finalitat

Impulsar l’educació ambiental en els centres educatius de les Illes Balears i donar suport als projectes d’ambientalització dels centres educatius.

Destinataris

Centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que imparteixin educació infantil, primària, secundària, batxillerat i formació professional, centres d’educació especial i de persones adultes durant el curs 2021-2022.

Termini d’inscripció

Fins al dia 15 de juny de 2021.

Termini per entregar la memòria

Fins al dia 30 de juny 2022.

Més informació

  • Servei d’Educació Ambiental de la Direcció General de Residus i Educació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient i Territori – Francesc Bennàssar (telèfon: 971 176 666 – extensió 67182. Adreça electrònica: fbennassar@dgmambie.caib.es).
  • Servei d’Innovació Educativa de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Formació Professional – Miquel Àngel Pérez (telèfon: 971 177 781 – extensió 62313. Adreça electrònica: sie@dgpice.caib.es).

NOVETATS