torna

Detall de la notícia

Imatge 4671028

Instruccions per a l'homologació dels programes de formació que poden presentar els centres educatius o xarxes de centres, en el marc de la seva autonomia pedagògica en la modalitat d'experiència formativa

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) número 56, de 29 d’abril de 2021, s’ha publicat la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 22 d’abril de 2021 per la qual s’aproven les instruccions relatives a les característiques, els requisits, les condicions d’avaluació i el procediment per a l’homologació dels programes de formació que poden presentar els centres educatius o xarxes de centres, en el marc de la seva autonomia pedagògica en la modalitat d’experiència formativa.

Tota la informació relacionada amb aquesta Resolució es pot consultar en el document adjunt.