torna

Detall de la notícia

Imatge 4671028

Instruccions per a l'homologació dels programes de formació que poden presentar els centres educatius o xarxes de centres, en el marc de la seva autonomia pedagògica en la modalitat d'experiència formativa

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) número 167, de 4 de desembre de 2021, s’ha publicat la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 26 d’octubre de 2021 per la qual s’aproven les instruccions relatives a les característiques, els requisits, les condicions d’avaluació i el procediment per a l’homologació dels programes de formació que poden presentar els centres educatius o xarxes de centres, en el marc de la seva autonomia pedagògica en la modalitat d’experiència formativa

Tota la informació relacionada amb aquesta Resolució es pot consultar en els documents adjunts.