torna

Detall de la notícia

Imatge 4657613

Prova específica d'accés i procés d'admissió i matrícula als estudis superiors d'Art Dramàtic per al curs 2021-2022

En el BOIB número 51, de 17 d’abril de 2021, s’ha publicat Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de12 d’abril de 2021 per la qual s’aproven les instruccions per regular les proves d’accés i el procés d’admissió i matrícula als ensenyaments artístics superiors d’Art Dramàtic, de Disseny i de Música

Per altra part, en el mateix BOIB també s’ha publicat la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 12 d’abril de 2021 per la qual es convoca la prova específica d’accés als estudis superiors d’Art Dramàtic i es concreta el procés d’admissió i matrícula a aquests ensenyaments per al curs 2021-2022.

Termini d’inscripció a la prova específica d’accés i termini per presentar la sol·licitud d’admissió

Del 19 de maig al 22 de juny de 2021, ambdós inclosos.

Tota la informació relacionada amb aquestes instruccions i les proves d’accés i el procés d’admissió i matrícula als ensenyaments artístics superiors d’Art Dramàtic es pot consultar en els documents adjunts.