torna

Detall de la notícia

Imatge 4657515

Prova específica d'accés i procés d'admissió i matrícula als estudis superiors de Música per al curs 2021-2022

En el BOIB número 51, de 17 d’abril de 2021, s’ha publicat Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de12 d’abril de 2021 per la qual s’aproven les instruccions per regular les proves d’accés i el procés d’admissió i matrícula als ensenyaments artístics superiors d’Art Dramàtic, de Disseny i de Música

Per altra part, en el mateix BOIB també s’ha publicat la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 12 d’abril de 2021 per la qual es convoca la prova específica d’accés als estudis superiors de Música i es concreta el procés d’admissió i matrícula a aquests ensenyaments per al curs 2021-2022.

Termini d’inscripció telemàtic al procés d’admissió i a la prova específica d’accés

Del 4 de maig al 4 de juny de 2021, ambdós inclosos.

Tota la informació relacionada amb aquestes instruccions i les proves d’accés i el procés d’admissió i matrícula als ensenyaments artístics superiors de Música es pot consultar en els documents adjunts.