torna

Detall de la notícia

Concessió d'ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies amb l'objecte de pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s'han produït per l'alerta sanitària per COVID-19

Resolució del secretari general per delegació de competències del conseller de Mobilitat i Habitatge, a
proposta del director general de Mobilitat i Transport Terrestre, per la qual s’aprova la concessió
d’ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies amb l’objecte de
pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s’han produït per l’alerta sanitària
derivada de la COVID-19, en l’àmbit territorial de les Illes Balears a data de 14 d'abril