torna

Detall de la notícia

Imatge 4654729

Places d'assessors de formació permanent de centres de professorat per al curs 2021-22: llistat definitiu

Dia 12 d'abril de 2021 es va publicar al BOIB la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir places d’assessors de formació permanent als centres de professorat en comissió de serveis.

En total es convoquen 17 places d’assessors de formació, corresponents a 3 àmbits d’assessoria, repartides de la següent manera:

CEP de Palma: 1 plaça

CEP d’Inca: 4 places

CEP de Manacor: 4 places

CEP de Calvià: 2 places

CEP de Menorca: 2 places

CEP d’Eivissa: 4 places

Aquesta convocatòria es du a terme mitjançant un concurs públic de mèrits. El procediment de selecció consta de dues fases: una primera fase de concurs en què es du a terme la valoració dels mèrits i una segona en què els aspirants que han superat la primera fase realitzen la defensa del projecte presentat, en una entrevista personal. Per al barem dels mèrits es valora especialment la formació, el perfeccionament i altres mèrits relacionats específicament amb l’àmbit d’assessoria al qual s’opta.

El termini per lliurar la sol·licitud i el projecte de treball és de 20 dies naturals a partir de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria en el BOIB. El tràmit es durà a terme íntegrament de forma telemàtica. Per poder accedir al tràmit telemàtic és imprescindible disposar de certificat digital (Certificat digital), clau pin (Cl@ve pin), clau permanent (Clau permanent) o bé qualsevol sistema d’identificació acceptat pel sistema Cl@ve.

 

NOVETAT: PUBLICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE LA DIRECTORA GENERAL DE PRIMERA INFÀNCIA, INNOVACIÓ I COMUNITAT EDUCATIVA