torna

Detall de la notícia

Imatge 4641313

Punt de trobada: uns tres-cents professionals d'atenció a la diversitat participen avui en una jornada d'orientació educativa i social

\ És la quarta sessió que se celebra aquest curs i té per finalitat reforçar el model d’educació inclusiva

\ Dirigida als serveis d’orientació, educatius i socials de les Illes Balears, d’infantil i primària, i de secundària

\ Les altes capacitats intel·lectuals, la digitalització dels serveis o el protocol d’actuació en casos de risc de suïcidi, en el programa d’avui

La directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández, ha participat aquest matí en la quarta Jornada d’Orientació Educativa del curs 2020-2021.

La trobada ha convocat prop de tres-centes persones, entre especialistes de tots els serveis d’orientació, educatius i socials de l’etapa d’educació infantil i primària, de la de secundària i dels equips especialitzats.

L’objectiu general d’aquestes jornades és avançar en el model d’educació inclusiva, seguint els principis de l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 22 de maig de 2019 per la qual es regula el funcionament dels serveis d’orientació educativa, social i professional de les Illes Balears.

En aquesta ocasió són tres els temes que han centrat la jornada. Per una part, es continua avançat en la detecció de les altes capacitats intel·lectuals a les Illes Balears i com actuar, amb la mirada posada en els entorns més desfavorits i en les nines i dones. També es presenta la competència digital als serveis d’orientació i un protocol d’actuació davant el risc autolític (de suïcidi).

A més dels temes esmentats, cal destacar que durant tota la jornada, amb l’objectiu de crear un punt de trobada entre els professionals de l’orientació educativa i social, s’han organitzat distintes activitats per avaluar en quin punt es troba aquest col·lectiu en els aspectes professionals i emocionals.

Altes capacitats, digitalització i protocol d’actuació davant risc de suïcidi

La primera de les ponències de la jornada, a càrrec de Rosabel Rodríguez, tenia per finalitat tractar les altes capacitats intel·lectuals des del marc del disseny universal d’aprenentatge (DUA), que prioritza l’eliminació de barreres perquè tot l’alumnat pugui aprendre i participar dins l’aula.

Es tracta de donar veu a aquelles altes capacitats que a l’actualitat són invisibles perquè es troben dins entorns desfavorables. També es vol donar veu a les nines-dones, que moltes vegades passen desapercebudes a l’hora d’avaluar aquestes capacitats.

La segona ponència, a càrrec de l’equip del CEP IBSTEAM, ha centrat un altre dels objectius d’Educació, que és afavorir la digitalització dels serveis d’orientació com aliat de la tasca psicopedagògica i social.

El Protocol d’actuació davant el risc autolític (de suïcidi), a càrrec de Nicol Haber, Isabel Flórez i Marina Ovejero, de l’Observatori del Suïcidi de les Illes Balears ha centrat la darrera ponència de la jornada.

La sessió ha finalitzat amb una cloenda centrada a crear un punt de trobada entre els professionals de l’orientació educativa i social, posant de manifest en quin punt es troben professionalment i emocionalment. La finalitat és conèixer com ha afectat la pandèmia a aquest col·lectiu que fa feina amb alumnat vulnerable i quines noves oportunitats es poden extreure d’aquests temps de pandèmia.

No s’ha oblidar que aquestes jornades s’emmarquen en un curs marcat per l’actual pandèmia de COVID-19 i, per això, s’incideix sobretot a donar resposta a la situació d’emergència sanitària i social que els centres educatius han de fer front aquest curs escolar.

Per a aquest curs 2020-2021, el Servei d’Atenció a la Diversitat ha unificat les instruccions dels serveis d’orientació, amb l’objectiu d’optimitzar els recursos, donar una mirada més inclusiva i social, i oferir una millor atenció, tant des del punt de vista educatiu com del social, a les famílies i els alumnes més vulnerables