torna

Detall de la notícia

CONCESSIÓ D'AJUDES PER AL SECTOR DEL TRANSPORT PÚBLIC per carretera de viatgers i mercaderies per pal·liar els efectes negatius de la COVID-19

Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general de Mobilitat i Transport Terrestre, per la qual s’aprova la concessió d’ajudes per al sector del transport públic per carretera de viatgers i mercaderies amb l’objecte de pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu que s’han produït per l’alerta sanitària derivada de la COVID-19, en l’àmbit territorial de les Illes Balears.