torna

Detall de la notícia

El Govern ha adjudicat els primers 1,5 milions de la convocatòria d'autoconsum

Aquesta adjudicació generarà una inversió de més de 8 milions d’euros i una potència de 2,4 MW

La Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica ha adjudicat un total d’1.543.093,54 euros de la convocatòria d’ajuts destinats al foment d’instal·lacions d’autoconsum energètic.

La Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic destaca que aquesta quantitat adjudicada generarà una inversió induïda total de 8.022.440,40 euros i una potència de 2,4 MW, aproximadament.

El termini de la sol·licitud dels ajuts destinats al foment d’instal·lacions d’autoconsum energètic es va obrir el passat 15 de gener i des de llavors s’han rebut un total de 1.872 sol·licituds, xifra que s’acosta en tan sols dos mesos al total de peticions de la convocatòria de l’any passat, quan es van arribar a fregar les dues mil.

Les sol·licituds es poden presentar fins al proper 30 de juliol o fins que, dins aquest període, s’exhaureixi el pressupost assignat a aquesta línia d’ajuts.

El vicepresident Yllanes ha valorat de manera «molt positiva» el gran interès que ha suscitat aquest nou programa d’ajuts per a l’autoconsum energètic i ha ressaltat que «aquestes xifres demostren la importància de l’efecte palanca que exerceixen les polítiques del Govern en transició energètica i la reactivació econòmica que produeix».

Cal assenyalar que els ajuts s’adrecen a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials. A més, enguany, i per segon any consecutiu, també se’n poden beneficiar les comunitats de veïns.

Actuacions i despeses subvencionables

En el cas de les pimes, les associacions empresarials, les comunitats de propietaris i les entitats sense ànim de lucre:

  • Les noves instal·lacions o ampliacions de les ja existents d’energia fotovoltaica per a autoconsum i amb una potència de pic màxima subvencionable de 50 kWp.

  • Les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica aïllades i les microeòliques, amb una potència de pic de 10 kWp.

Quant als ajuts adreçats a les persones físiques:

  • Instal·lacions d’energia solar fotovoltaica per a l’autoconsum amb un màxim subvencionable de 3 kWp.

  • Instal·lacions microeòliques amb un màxim subvencionable de 5 kWp.

A més, tant particulars com pimes, associacions empresarials, comunitats de propietaris i entitats sense ànim de lucre poden sol·licitar ajuts per als sistemes d’acumulació d’ió liti amb una capacitat d’acumulació d’entre 2 kWh i 12 kWh i que tenguin una garantia mínima de funcionament de cinc anys.

El percentatge subvencionable varia entre el 30 % i el 50 % de la inversió feta en funció de la instal·lació i del sol·licitant de l’ajut.

D’altra banda, s’ha de tenir en compte que, atès el caràcter d’incentiu d’aquests ajuts per al foment de l’autoconsum energètic, totes les actuacions que s’hagin iniciat abans de la data de registre de la sol·licitud en quedaran excloses. No obstant això, els treballs preparatoris, com els estudis previs o l’obtenció dels permisos, no es consideren com a inici dels treballs.