torna

Detall de la notícia

Imatge 4621277

Publicada la Guia Erasmus + 2023

La Comissió Europea ha publicat la guia del programa Erasmus + per a l’any 2023

 

El capítol de joventut dona suport a tots els joves en el camp da la educació no formal i informal.

 

Dins l’àmbit de la joventut, el Programa presenta les accions següents:

 

Acció Clau 1: Projectes de mobilitat per motius d’aprenentatge dins l’àmbit de la joventut

 

-        Els intercanvis juvenils permeten a joves de almenys dos països, reunir-se entorn de diferents activitats com tallers, debats i activitats a l’aire lliure, amb l’objectiu de desenvolupar competències i promoure valors com la solidaritat, la diversitat i la consciència europea, a traves de l’aprenentatge entre iguals.

-        Mitjançant la Mobilitat de treballadors de la joventut, es pretén contribuir al seu desenvolupament professional, ajudant-los a crear una comunitat que generi bones pràctiques, i així afavorir la qualitat dels projectes.

-        Els Projectes de Participació de la Joventut agrupen activitats impulsades per organitzacions i grups informals de joves, i fomenten la participació dels joves en la vida democràtica d’Europa a nivell local, regional, nacional i europeu.

-        Discover EU ofereix als joves de 18 anys la oportunitat de viatjar en tren per Europa, amb l’objectiu de fomentar el sentit de pertinença a la UE i descobrir la seva diversitat cultural. 

- NOVETAT: Mobilitat treballadors en l'àmbit de l'esport ofereix a treballadors d'aquest àmbit la oportunitat d'una mobilitat d'aprenentatge.

Aquests projectes són gestionats per les agències nacionals de cada país.

 

Terminis

 

RONDES

Termini de presentació de sol·licituds

Projectes que comencen entre:

R1

23 de febrer

L’1 de juny i el 31 de desembre de 2023

R2

4 d’octubre

L’1 de gener i el 31 de maig de 2024

 

 

Acreditacions Erasmus +

 

Una de les novetats destacables respecte a l'Acció Clau 1 és la possibilitat de presentar projectes mitjançant un procediment d'acreditació. Pensat per a organitzacions amb experiència prèvia i que vagin a desenvolupar projectes, en l'àmbit de la joventut, al llarg de el període de temps que abasta el programa (2021-2027), se'ls ofereix la possibilitat de presentar un projecte marc en el qual es defineixin els objectius a llarg termini i les activitats a realitzar. Un cop aprovat i concedida l'acreditació, els permetrà presentar les sol·licituds de subvenció de forma simplificada.

La sol·licitud d'acreditació es podrà presentar al llarg de tot l'any. Per presentar la sol·licitud de subvenció per a la realització dels projectes, una vegada concedida l'acreditació, s'estableixen les mateixes rondes.

 

 

ACCIÓ CLAU 2: Cooperació per a la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques

 

Associacions per a la Cooperació

 

Les Associacions de Cooperació permeten a les organitzacions augmentar la qualitat i rellevància de les seves activitats, enfortir les seves xarxes de socis, i incrementar la seva capacitat per actuar de manera conjunta a nivell internacional.

 

Terminis

Ronda

Termini per a presentar les sol·licituds

Projectes que comencen entre:

R1

22 de març

L’1 de setembre i 31 de desembre de 2023 

R2 4 d'octubre

L'1 de gener i el 31 d'agost de 2024

 

Les Associacions a Petita Escala estan dissenyades per ampliar l'accés a Erasmus + als actors que operen a petita escala i a les persones a les que és més difícil arribar en els diferents sectors. Els projectes estan enfocats a les organitzacions de base (de caràcter social, properes a la comunitat) i a entitats nouvingudes al programa.

 

Terminis

Rondes

Termini de presentació de sol·licituds

Projectes que comencen entre:

R1

23 de febrer

L’1 de setembre de 2023 i el 31 de desembre de 2023

R2

4 d'octubre

L’1 de gener i el 31 d'agost de 2024

 

 

Els projectes d'Associacions per a la Cooperació són gestionats per les agències nacionals de cada país.

 

Accions gestionades per l'Agència Executiva d'Educació, Audiovisual i Cultura (EACEA):

 

• Els projectes d'Associacions de Cooperació sol·licitats per ONG europees. Tindran com a data límit el 22 d e març de 2023.

 

• Associacions per a la Innovació

• Desenvolupament de Capacitats en l'àmbit de la joventut: Els projectes de Desenvolupament de Capacitats busquen potenciar la cooperació internacional i el diàleg polític en l'àmbit de la joventut, com a motor de desenvolupament socioeconòmic i sostenible de les organitzacions i dels joves.

Data límit per a presenta una sol·licitud durant l'any 2021: 8 de març de 2023.

 

ACCIÓ CLAU 3: Suport a la reforma de polítiques

 

L'Acció clau 3 dóna suport a la cooperació en el marc de la política a nivell europeu, contribuint al desenvolupament de noves polítiques i a la modernització en l'àmbit de la joventut. L'acció Joventut Europea Unida està dirigida a les organitzacions de la joventut a nivell de base que vulguin establir aliances més enllà de les seves fronteres i afegir una dimensió europea a les seves activitats.

Els projectes són gestionats de forma centralitzada per l'Agència Executiva d'Educació, Audiovisual i Cultura.

Data límit per a presentar una sol·licitud durant l'any 2022: 9 de març de 2023.

 

 

 

Consulta tota la informació a europjove.caib.es

Accés guia completa