torna

Detall de la notícia

Imatge 4614487

Les oposicions docents de les Balears començaran els propers 19 i 20 de juny

\Avui s’ha celebrat una Mesa Sectorial extraordinària per informar de les darreres novetats del proper concurs oposició

\La Direcció General de personal Docent  elaborarà i establirà, amb la supervisió del Servei de Prevenció de riscs laborals de la Direcció General de Salut, el protocol de mesures per evitar els contagis de la COVID-19 

\S’incrementa el número de tribunals fins arribar als 130 per evitar al màxim el desplaçament dels aspirants

\Més de 5 mil inscrits aspiren a un total de 1 144 places que inclouran places de música i arts escèniques, arts plàstiques i disseny

 

La Conselleria d’Educació i Formació Professional mitjançant la Direcció General de Personal Docent ha celebrat avui una Mesa Sectorial amb caràcter extraordinari per informar de les darreres novetats de les Oposicions 2020. Unes proves que degut a la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, estableixen nous terminis en l’inici i finalització de les proves selectives als cossos docents.

A la Mesa celebrada avui s’ha informat de la data d’inici de la primera prova del procés selectiu que serà els dies 19 i 20 de juny de 2021.

Entre les novetats destaca la creació d’un protocol de mesures per evitar els contagis de la COVID-19, tant dels aspirants com dels tribunals durant tot el procés selectiu. La Direcció General de Personal Docent és l'encarregada d’elaborar-ho, amb la supervisió de la Direcció General de Salut i del Servei de Prevenció de riscs laborals.

L’actual pandèmia suposa també l’increment del número de tribunals per dur a terme aquest procediment selectiu. Es constituiran un total de 130 tribunals, 95 a Mallorca, 16 a Menorca i 19 a Eivissa. L’objectiu és el d’evitar al màxim els desplaçament entre illes dels més de 5 mil aspirants inscrits.

Cal destacar també que en el marc de la reunió, els sindicats han presentat les seves propostes que faran arribar per escrit a la Conselleria en els propers dies.

En xifres

Els més de 5 mil aspirants opten a una de les 1 144 places a les Illes Balears distribuïdes entre infantil i primària, secundària, formació professional, escoles oficials d’idiomes, música i arts escèniques i arts plàstiques i disseny.

Tot i que els percentatges més elevats de places corresponen a professors de Secundària,  (557  places, el 48,68%) i mestres d’Infantil i Primària (410 places, el 35,83%), una de les novetats més destacables d’aquesta convocatòria d’oposicions és l’ampla oferta de places de suport educatiu, un total de 132, que corresponen a les especialitats de Pedagogia Terapèutica ( 75) i Audició i llenguatge (25) a Primària  i Orientació Educativa a Secundària (32).  Bona part de la raó d’aquest increment de l’oferta de places respon a la voluntat de la Conselleria d’incrementar la presència d’orientadors als centres de Primària, a més de consolidar els equips de suport de tots els centres educatius.

En aquesta convocatòria de 2020 (prevista pel juny de 2021) es treuen 36 places per a professorat de música i arts escèniques i 11 places per a professorat d’arts plàstiques i disseny.

A nivell general en aquesta convocatòria, es torna a fer un esforç per consolidar especialment les places que corresponen a Menorca, Eivissa i Formentera donades les dificultats que es generen cada curs a l'hora de cobrir les seves vacants.

Les convocatòries d’oposicions per al 2018, 2019 i 2020 s’han plantejat de manera que cada opositor tengui dues oportunitats de presentar-s’hi.

En total, a Mallorca s’oferiran el 68% de les places, el 9,52% a Menorca i el 20,01% a Eivissa i el 2,44% a Formentera.

 

RESUM PER COSSOS

MALLORCA

MENORCA

EIVISSA

FORMENTERA

TOTAL

PROF. ENSENYAMENT SECUNDARI

374

46

121

16

557

PROF. TÈCNICS FORMACIÓ PROFESSIONAL

78

17

17

3

115

PROF. ESCOLES OFICIALS IDIOMES

10

2

2

1

15

PROF. MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

18

10

8

0

36

PROF .ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

5

1

5

0

11

MESTRES INFANTIL I PRIMÀRIA

293

33

76

8

410

TOTAL

778

109

229

28

1144