torna

Detall de la notícia

Imatge 4611547

Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament del procediment sancionador de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Actualització del règim del procediment sancionador, actualment regulat al Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament del procediment a seguir per l’Administració de la Comunitat Autònoma en l’exercici de la potestat sancionadora, i adaptació a la normativa prevista a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la  Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Es pot accedir al Projecte de decret i a la informació del procediment normatiu al Portal de Transparència fent clic en aquest enllaç

 

Informació pública i participació

La Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat duu a terme un segon procés participatiu mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se el projecte de decret i participar-hi fent propostes i suggeriments.  

D’acord amb la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 23 de setembre de 2022 s’ha obert un procés participatiu per a la presentació d’al·legacions o suggeriments fins el dia 13 d’octubre de 2022 

Aquest procés possibilita la presentació d’al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació ciutadana del Govern de les Illes Balears. Enllaç