torna

Detall de la notícia

Imatge 4611052

Proves físiques a l'illa de Mallorca per a policies locals

15.04.2021

Es fa pública la lista definitiva de persones aspirants que han superat a l'illa de Mallorca les proves d'aptitud física dels membres dels cossos de policia local.

Podeu consultar la llista en el document adjunt.

-----

06.04.2021

Es fa pública la relació provisional de persones aspirants que han superat a l'illa de Mallorca les proves d'aptitud física dels membres dels cossos de policia local. Les persones aspirants disposen d'un termini de cinc dies hàbils des de la publicació de la llista per presentar les reclamacions que considerin oportunes.

Podeu consultar la llista en el document adjunt.

-----

18.03.2021

Finalment es duran a terme les proves per acreditar l'aptitud física per a policies locals a l'illa de Mallorca 2020, en base a les dates, hores i grups següents:

  • GRUP 1:  Dilluns 29 de març , a les 09 hores al Poliesportiu Mateu Canyelles - INCA
    de AGUILERA GARCIA, José Manuel  a   MEDRANO ALONSO, Juan Manuel.
  • GRUP 2:   Dimarts 30 de març , a les 09 hores al Poliesportiu Mateu Canyelles - INCA
    de MESTRE GOMILA, Rafel  a  VIÑAU BISBAL Emilio.

Podeu consultar els llistats als documents adjunts.

IMPORTANT: Per participar en les proves d'acreditació de l'aptitud física objecte d'aquesta convocatòria és requisit indispensable presentar, el dia que es duguin a terme, un certificat mèdic oficial on es faci constar expressament que la persona aspirant reuneix les condicions físiques i sanitàries necessàries i suficients per participar en les proves físiques, segons el que estableix l'annex 3 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. El fet de no presentar aquest certificat comportarà l'exclusió automàtica de la prova de la persona sol·licitant.

Us recordam que el certificat que es va presentar en el mes de desembre caduca als 90 dies i és necessari que estigui en vigor.