torna

Detall de la notícia

Instrucció sobre el procés telemàtic d'admissió d'alumnes de 1r cicle d'infantil

Instrucció de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa sobre l’assistència als participants en el procediment telemàtic d’admissió d’alumnes als nivells de primer cicle d’educació infantil en centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics per al curs 2021-2022