torna

Detall de la notícia

Imatge 4582586

Llistes definitives: Més de 5 mil docents es presenten al concurs oposició 2020

\S’acaben de publicar les llistes definitives amb els aspirants admesos, els exclosos i els que han desistit de participar d’aquest concurs oposició 

\Una convocatòria amb un total de 1 144 places que inclouran places de música i arts escèniques, arts plàstiques i disseny

\Amb una oferta destacada de places de suport educatiu

 

La Conselleria d’Educació i Formació Professional acaba de publicar mitjançant una resolució la llista definitiva dels aspirants que opten a les places docents del concurs oposició 2020, que per motius de la COVID-19 es celebren el proper mes de juny de 2021. Són un total de 5.090 aspirants que opten a les 1 144 places de personal docent de les Illes distribuïdes entre infantil i primària, secundària, formació professional, escoles oficials d’idiomes, música i arts escèniques i arts plàstiques i disseny. Cal destacar que aquesta convocatòria inclou també una oferta destacada de places de suport educatiu. 

A les llistes publicades avui figuren els aspirants admesos i els exclosos, així com la llista de causes d’exclusió. També se publica el llistat dels aspirants que han desistit de participar en el procediment selectiu i els aspirants de nacionalitat estrangera que han de realitzar la prova de castellà.

Per illes els aspirants es reparteixen de la següent manera: 4.005 inscrits a Mallorca, 426 a Menorca, 621 a Eivissa i 38, a Formentera.

Es pot consultar aquesta informació a la web de la Direcció General de Personal Docent.

Convocatòria Oposicions 2020 en xifres

Els més de 5 mil aspirants opten a una de les 1 144 places a les Illes Balears distribuïdes entre infantil i primària, secundària, formació professional, escoles oficials d’idiomes, música i arts escèniques i arts plàstiques i disseny.

Tot i que els percentatges més elevats de places corresponen a professors de Secundària,  (557  places, el 48,68%) i mestres d’Infantil i Primària (410 places, el 35,83%), una de les novetats més destacables d’aquesta convocatòria d’oposicions és l’ampla oferta de places de suport educatiu, un total de 132, que corresponen a les especialitats de Pedagogia Terapèutica ( 75) i Audició i llenguatge (25) a Primària  i Orientació Educativa a Secundària (32).  Bona part de la raó d’aquest increment de l’oferta de places respon a la voluntat de la Conselleria d’incrementar la presència d’orientadors als centres de Primària, a més de consolidar els equips de suport de tots els centres educatius. 

En aquesta convocatòria de 2020 (prevista pel juny de 2021) es treuen 36 places per a professorat de música i arts escèniques i 11 places per a professorat d’arts plàstiques i disseny.

A nivell general en aquesta convocatòria, es torna a fer un esforç per consolidar especialment les places que corresponen a Menorca, Eivissa i Formentera donades les dificultats que es generen cada curs a l'hora de cobrir les seves vacants.

Les convocatòries d’oposicions per al 2018, 2019 i 2020 s’han plantejat de manera que cada opositor tengui dues oportunitats de presentar-s’hi.

En total, a Mallorca s’oferiran el 68% de les places, el 9,52% a Menorca i el 20,01% a Eivissa i el 2,44% a Formentera.

RESUM PER COSSOS

MALLORCA

MENORCA

EIVISSA

FORMENTERA

TOTAL

PROF. ENSENYAMENT SECUNDARI

374

46

121

16

557

PROF. TÈCNICS FORMACIÓ PROFESSIONAL

78

17

17

3

115

PROF. ESCOLES OFICIALS IDIOMES

10

2

2

1

15

PROF. MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

18

10

8

0

36

PROF .ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

5

1

5

0

11

MESTRES INFANTIL I PRIMÀRIA

293

33

76

8

410

TOTAL

778

109

229

28

1144

 

Per dur a terme aquest procediment selectiu s’hauran de constituir més de 120 tribunals.