torna

Detall de la notícia

Resolució d'Escolarització 0-3 anys per al curs 2021-22

El dia 27 de febrer de 2021 ha sortit publicada la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 24 de febrer de 2021 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2021-2022 dels processos d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i als centres de la xarxa educativa complementària en els nivells de primer cicle d’educació infantil.

Podeu consultar la informació al web de l'IEPI