torna

Detall de la notícia

Imatge 4580357

S'obre el termini per inscriure's a dos cursos de formació específica per habilitar assessors i avaluadors de les unitats de competència de diverses qualificacions professionals

\ El termini per inscriure’s finalitza el proper 1 de març de 2021   

\ Les persones que superin els cursos i quedin habilitades podran dur a terme les funcions d’assessorament i avaluació de les competències professionals en les quals s’hagin habilitat  

\ El nombre de places convocades és de cinquanta, vint-i-cinc de les quals destinades a docents i les altres vint-i-cinc adreçades a formadors i professionals experts de diferents qualificacions professionals  

 

La Conselleria d’Educació i Formació Professional, mitjançant la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, ha publicat en el BOIB (23 de febrer 2021), la Resolució per la qual es convoquen dos cursos de formació específica per habilitar assessors i avaluadors de les unitats de competència de diverses qualificacions professionals incloses al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

Pròximament està previst que es publiquin diverses convocatòries de procediments d’acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació de diverses qualificacions professionals, per la qual cosa és necessari comptar amb un nombre suficient de persones habilitades com a assessors i avaluadors. 

Pel que fa als cursos, un està destinat a professors tècnics de formació professional o professors d’ensenyament secundari amb atribució docent que tenguin una experiència d’almenys quatre anys relacionada amb les famílies professionals convocades, mentre que l’altre s’adreça a formadors que no pertanyen al sistema educatiu i a professionals experts que tenguin una experiència laboral d’almenys quatre anys relacionada amb les qualificacions professionals convocades.

 

Es convoquen 50 places

El nombre de places convocades és de cinquanta, distribuïdes de la manera següent:

 

  • 25 places per a docents de les famílies professionals d’Activitats físiques i esportives (AFD), Comerç i màrqueting (COM), Edificació i obra civil (EOC), Hoteleria i turisme (HOT) i Imatge i so (IMS).

 

  • 25 places per a formadors i professionals experts de les qualificacions professionals: d’Instrucció en ioga (AFD616_3), Activitats de venda (COM085_2), Activitats de gestió del petit comerç (COM631_2), Atenció al client, consumidor o usuari (COM087_3), Implantació i animació d’espais comercials (COM158_3), Operacions de manutenció de càrregues amb grua torre (EOC687_2), Operacions de manutenció de càrregues amb grua mòbil autopropulsada categoria A (EOC688_2), Construcció de pedra en sec (EOC689_2), Càmera de cinema, vídeo i televisió (IMS294_3), Cuina (HOT093_2), Rebosteria (HOT223_2), Allotjament rural (HOT326_2), Serveis de restaurant, bar i cafeteria (HOT679_2), Recepció (HOT094_3), Venda de serveis i productes turístics (HOT095_3), Animació turística (HOT329_3), Creació i gestió de viatges combinats i esdeveniments (HOT330_3), Direcció i producció en cuina (HOT332_3), Gestió de pisos i neteja en allotjaments (HOT333_3), Guia de turistes i visitants (HOT335_3), Promoció turística local i informació al visitant (HOT336_3), Sommelieria (HOT337_3), Direcció i producció en pastisseria (HOT542_3) i Gestió de processos en serveis de restauració (HOT680_3).       

 

Cada curs es durà a terme del 13 al 31 de març, amb una durada total de trenta hores de formació telemàtica mitjançant la plataforma educativa Classroom. El curs inclou també tres sessions virtuals.

Termini per inscriure’s

El termini per inscriure’s finalitza el proper 1 de març de 2021. Quant als docents, han de fer la inscripció a través del Portal del personal. Per altra part, els formadors i professionals experts han d’emplenar la sol·licitud d’inscripció mitjançant el formulari establert a l’efecte que es troba disponible a la pàgina web de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) i adjuntar la documentació acreditativa sol·licitada. 

Les persones que superin els cursos i quedin habilitades podran dur a terme les funcions d’assessorament i avaluació de les competències professionals en les quals s’hagin habilitat, sempre que l’IQPIB les seleccioni per a aquesta tasca. A més, aquelles persones que resultin habilitades en aquesta convocatòria s’hauran de comprometre a participar com a assessors i/o avaluadors en el procediment d’acreditació, i podran ser nomenades d’ofici segons les necessitats que determini l’IQPIB.

Tota la informació relacionada amb aquests dos cursos (destinataris, requisits, places convocades, criteris de selecció...) es pot consultar a la pàgina web de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB), que és l’òrgan encarregat d’habilitar els assessors i avaluadors i mantenir-ne el registre, així com de planificar i gestionar la formació inicial i contínua dels assessors i avaluadors  

Aquesta convocatòria està finançada pel Ministeri d’Educació i Formació Professional.