vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 4574895

Capses d'acollida per atendre l'alumnat nouvingut

Ubicació de les capses:

Mallorca, al Centre d'Edició i Distribució del Servei d'Innovació Educativa (c. de Gregorio Marañón, 3, 07007 Palma).

 Menorca, a la Delegació Territorial d’Educació (av. de Josep Maria Quadrado, 33, 07703 Maó).

Eivissa, a la Delegació Territorial d’Educació d'Eivissa i Formentera (via Púnica, 23, 07800 Eivissa).

Formentera, al CEP de Formentera (av. Porto-salè, 87, 07860 Sant Francesc).

Destinataris:

Les capses d’acollida estan a disposició de tots els centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.

Les capses es poden sol·licitar en préstec a través de la persona responsable del Pla d’Acolliment Lingüístic i Cultural o del docent designat pel centre.

 Procediment de préstec:

  • Sol·licitud: es pot sol·licitar la capsa sencera o bé algun o alguns exemplars; en aquest cas haureu d’especificar el/s títol/s en els que estau interessats. S’atendran les sol·licituds per ordre d’arribada.

  • Terminis: el termini de préstec serà de 15 dies naturals i es podrà renovar si no hi ha reserves pendents.

  • Recollida i retorn del material: els centres sol·licitants s’hauran de comprometre a recollir i a retornar la capsa al seu lloc d’ubicació en el mateix estat de conservació en que estava quan es va recollir.

  • Formulari: la petició de material en préstec s’ha de fer a través del formulari que trobareu pitjant aquí.