torna

Detall de la notícia

Imatge 4574630

Instruccions per sol·licitar l'ampliació de funcions dels assessors i avaluadors habilitats per dur a terme el procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides per l'experiència laboral

En el BOIB número 26, de 23 de febrer de 2021, s’ha publicat la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 17 de febrer de 2021 per la qual s’aproven les instruccions per sol·licitar l’ampliació de funcions dels assessors i avaluadors habilitats per dur a terme el procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides per l’experiència laboral.

Tota la informació relacionada amb aquestes instruccions (requisits, documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud telemàtica...) es pot consultar a la pàgina web de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB).  

Novetats

19/01/2023 - Publicació de la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 16 de gener de 2023 per la qual es modifica la Resolució del director general de Formació Professional i
Ensenyaments Artístics Superiors de 17 de febrer de 2021.

10/01/2023 - Publicació de la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 27 de desembre de 2022 per la qual es publica la relació de persones que amplien les seves funcions com a assessors i avaluadors en els procediments de reconeixement de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o vies no formals de formació.

18/06/2022 - Publicació de la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 15 de juny de 2022 per la qual es publica la relació de persones que amplien les seves funcions com a assessors i avaluadors en els procediments de reconeixement de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o vies no formals de formació.