torna

Detall de la notícia

Imatge 4573895

Aprovat l'increment dels mòduls de la concertada per COVID-19 i per l'ampliació d'oferta FP

\ El curs 2020-2021 s’haurà incrementat en 4.373.920 € el finançament dels centres concertats

\ Es finança la contractació de set docents per a centres d’educació especial de les Illes Balears

Avui el Consell de Govern ha aprovat incrementar els mòduls de l’ensenyament concertat per tal d’atendre les necessitats derivades de l’ampliació d’oferta de formació professional del curs 2020-2021. Es modifiquen els coeficients correctors dels mòduls COVID-19 dels centres d’educació especial que van optar per la contractació directa de personal especialista en lloc de personal docent finançat per nòmina delegada, per tal d’incorporar aquesta despesa.

Cal recordar que aquest curs es va crear el mòdul de despeses COVID-19 per ajudar a cobrir l’increment de despesa generat per la crisi de la COVID-19 per a l’ensenyament concertat. En concret, aquest mòdul atén increments de les despeses de neteja i d’adquisició de material de prevenció sanitària. 

El que s’ha aprovat avui al Consell de Govern suposa incrementar la dotació del mòdul de despeses COVID-19 i del mòdul de sosteniment de centres concertats.

En total, el curs 2020-2021 s’haurà incrementat en 4.373.920 € el finançament dels centres concertats tant per atendre la contractació de docents com per poder adoptar les mesures de prevenció sanitària necessàries per fer front a la COVID-19.

La situació d’emergència ocasionada per la COVID-19 va crear la necessitat d’incrementar una sèrie de despeses per poder garantir la seguretat dels alumnes davant del risc de contagis. Això s’ha concretat en un increment de dotació de professors; de despeses de funcionament COVID-19 per a adquisició de material EPI, detectors de CO2, filtres d’aire i despeses de neteja, i un increment de dotació d’especialistes als centres d’educació especial. 

A més, s’ha incrementat la dotació de personal docent als centres d’educació especial fins a un total de set professors, que es distribuiran en proporció a les unitats concertades de cada centre.