torna

Detall de la notícia

En l'any 2021 no haurà visat d'autoritzacions de transport a excepció de les autoritzacions de transport de mercaderies que no haguessin visat l'any 2020.

De conformitat amb l’article 26 del Reial Decret-Llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per a fer front a l’impacte del COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge, s’estableix que les autoritzacions de transport per carretera a les que correspongui visar l’any 2021, conforme al calendari establert, hauran de visar l’any 2022.