torna

Detall de la notícia

Imatge 4543927

El Govern planteja al Ministeri de Transport realitzar una prova pilot amb un nou model d'OSP entre Maó i Barcelona

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, juntament amb la Presidenta del Consell Insular, Susanna Mora, ha presentat avui les condicions per a la creació d´una OSP per la ruta entre Maó i Barcelona que seran elevades al Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana durant els pròxims dies. La proposició, un sistema híbrid que conjuga una tarifa de referència amb la possibilitat d´aplicar tarifes flexibles, serà proposta com una experiència pilot per tal d´analitzar les bondats d´aquest nou sistema.

Durant la presentació, que ha tingut lloc a la seu de Consell de Menorca, i que ha comptat també amb la presència del Director de Transport marítim i aeri, Xavier Ramis, el conseller Pons ha explicat que es tracta d´una solució per tot l´any, que te com objectiu prioritari protegir als usuaris de la pujada constant de preus però també, és una proposta que pretén evitar les tarifes abusives en moments d´alta demanda o en compres sense molta antelació, així com afavorir la competitivitat econòmica de Menorca amb una ciutat essencial com Barcelona garantint unes freqüències mínimes durant la temporada d’hivern.

La normativa europea preveu la figura de les OSP com eines que permeten aconseguir la cohesió territorial dins els estats membres en les rutes aèries a les que no es pot garantir una adequada mobilitat dels ciutadans ja sigui per problemes de disponibilitat com de preu.

Tot i això, és important recordar que les OSP són una excepció al règim general del lliure mercat i que només s´imposen per tal de garantir una prestació mínima de serveis aeris regulars que compleixin amb determinats requisits en matèria de continuïtat, regularitat de preus o capacitats mínimes. Unes condicions que les companyies aèries no assumirien si només tinguessin en compte el seu interès comercial.

Després de diverses reunions amb el govern estatal, amb institucions locals i representants socials, com el Cercle d´economia de Menorca, i un cop realitzat un estudi sobre les característiques de la ruta que uneix Barcelona i Menorca, el Govern Balear proposa la creació d´una OSP en obert amb les següents característiques:  

 • Temporalitat anual amb les següents especificacions:
  • Hivern: Des de finals d'octubre a finals de març es sol·liciten limitacions de preu i requisits mínim de freqüències i seients.
  • Estiu: Des de finals de març a finals d'octubre, es proposen només limitacions de preu ja que el mercat de forma natural augmentarà l'oferta amb l'entrada de diversos operadors.
 • Establiment d'una tarifa de referencia de 60€ per trajecte (15€ per els residents) durant tot l'any. Es proposa aquesta quantitat donat que la tarifa mitja de la ruta BCN-MAH, entre el 2016 i 2018 fou de 58€. Per altra banda, la tarifa mitja aplicada en totes les rutes entre les Illes Balears i la península entre el mes de juny 2017 i juny 2018, just abans d'aplicació de l’augment del descompte de resident fins el 75%, va ser també de 58€.
 • No obstant això i per tal d'infligir la mínima intervenció en el mercat, es proposa, permetre l'aplicació de tarifes flexibles, sempre que el seu valor no excedeixi el 200% addicional a l'import de la tarifa de referència. D'aquesta manera el preu màxim serien 180€(45€ per als residents).
 • En qualsevol cas, la tarifa mitjana per passatger durant el període OSP, no podrà superar la tarifa de referència establerta, és a dir 60€. Aquest sistema aportaria gran variabilitat de preus reconeixent la necessitat de les companyies aèries d'optimitzar els seus ingressos amb diferents tarifes per gestionar la demanda.
 • En quant a les freqüències durant la temporada d´hivern (novembre-mar), es proposa disposar d´un mínim de 3 freqüències diàries per sentit amb el següents horaris: Un vol en horari de matí (de 07:00-10:00), un altre al migdia (de 11:00-16:00) i un altre a la tarda (20:00-23:00). D'aquesta manera s'obtindria un total de 42 freqüències setmanals i un volum aproximat de 7.560 seients setmanals.

 

El conseller ha apuntat que aquesta proposta no és només la resposta a una petició històrica i necessària de la societat menorquina si no que es tracta d´una solució beneficiosa per a totes les parts afectades.

Òbviament, millorar les condicions dels usuaris ha estat sempre la primera motivació d´aquesta proposta. La solució, a més de garantir unes freqüències i horaris mínims, estabilitza el preu i evita les tarifes abusives generant un estalvi per als usuaris en general de més de 7, 5 milions d´euros.

Però per altra banda, la proposta afavoreix l’estabilització de la despesa que assumeix l'Estat espanyol per aplicació de descompte de resident i suposa un estalvi de més de 2 milions d'euros anuals per a les arques públiques. Addicionalment, la  solució dona resposta a la CNMC i AirEf, que en diferents estudis argumentaven que el descompte per resident aplicat sense límits deriva en ajudes directes a les companyies aèries en lloc de ser una bonificació que afavoreixi les opcions de mobilitat dels residents.

Per últim, val a dir que aquesta proposta ha estat dissenyada amb la intenció de no ser només un bon model teòric, si no una idea que funcionés dins la dinàmica actual del mercat. Així dons, es tracta d´una proposició d´objectiu proteccionista però que permet a les companyies aèries seguir desenvolupant les seves estratègies comercials dintre d´uns paràmetres de seguretat per als usuaris.  

Aquest darrer punt és especialment important tenint en compte que la normativa europea és molt restrictiva i poc procliu a l´autorització de mesures excessivament intervencionistes. En aquesta línia, el nou model presentat pel Govern balear es diferencia d´altres propostes per voler conjugar el seu caràcter proteccionista amb les lògiques del lliure mercat actuals, per tal de tenir major probabilitat de ser acceptada per la Comissió Europea.

En qualsevol cas, la iniciativa del Govern és una proposta de treball que continuarà evolucionant de forma conjunta amb el Ministeri de Transport, mobilitat i agenda urbana per tal de poder definir una experiència pilot que garanteixi una adequada connectivitat entre Menorca i Barcelona.

 

Durant la presentació, Jaume Adrover, consultor de l’agència GPA, responsable de l’estudi, ha explicat les principals característiques de la ruta en termes de volum de passatgers, freqüències i tarifes. A continuació es detallen les més significatives:

 • La connexió aèria BCN-MAH, que trasllada més de 800.000 passatgers anualment i és la més important de l'aeroport menorquí (28% del total de passatgers el 2019), ha estat tradicionalment una ruta estacional. El trànsit es reparteix de la següent forma:
  1. El 78% durant la temporada d'estiu: de finals de març a finals d'octubre.
  2. i tan sols el 22% durant la temporada d'hivern: de novembre a març.

 

 • Analitzant l'evolució del volum de passatgers per temporada, s'identifica un estancament del trànsit durant els mesos d'hivern, a diferència de la temporada estival que ha anat incrementant a un ritme superior al + 5% interanual.

 

 • En termes d´oferta, es detecta un clar estancament del nombre de seients durant els mesos d'hivern. Les places ofertades a l'hivern es redueixen pràcticament any rere any, amb una reducció del -17% de la temporada hivern 2016-2017 a la temporada d'hivern 2019-2020.

 

 • Pel que fa a l'evolució de les tarifes mitjanes totals (tarifa base + impostos), entre 2015 i 2019 s'observa un increment generalitzat:
  1. El preu del bitllet per als mesos d'estiu es va incrementar en un +33,8%, seguint la tendència de l'augment de demanda.
  2. Per contra, per als mesos d'hivern, on el volum de passatgers romania estancat, el preu mitjà dels bitllets es va incrementar en un + 14,7%.
 • Les tarifes mitges mensuals dels darrers tres anys mostren aquesta tendència alcista, amb una especial incidència durant els mesos d´estiu.