torna

Detall de la notícia

Imatge 4540337

Govern i Ministeri renovaran l'acord per a la continuïtat de la Junta Arbitral de Consum

El Consell de Govern ha autoritzat la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, a renovar l’acord amb el Ministeri de Consum per donar continuïtat a la Junta Arbitral de Consum i d’aquesta manera es dona compliment a la regulació dels convenis que inclou la Llei 40/2015, d’1 de octubre, de règim jurídic del sector públic.

L’objecte del conveni és determinar que la Junta Arbitral de Consum de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb seu a Palma, ha de conèixer amb caràcter prioritari de les reclamacions dels consumidors del seu àmbit, en relació amb els seus drets legalment reconeguts, de conformitat amb els criteris competencials i el procediment que estableix el Reial decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el Sistema Arbitral de Consum.

La Junta Arbitral de Consum de les Illes Balears es va constituir el 22 d’abril de 1994 i té com a finalitat resoldre les reclamacions presentades pels consumidors contra empreses o professionals que accepten resoldre la controvèrsia mitjançant l’arbitratge de consum.

El Sistema Arbitral de Consum és un procediment voluntari, gratuït, senzill, àgil i eficaç de per dilucidar les diferències entre les parts d'una manera ràpida i sense formalitats excessives.

Tant en el cas de les empreses adherides com en el cas que es produeixi l'acceptació d'un assumpte concret, la resolució de les controvèrsies la duen a terme els col·legis arbitrals, que tenen una composició tripartita: un representant de l'Administració, un representant dels consumidors i un dels empresaris.

Les resolucions dels col•legis arbitrals es denominen laudes, són vinculants i executives i tenen el valor de cosa jutjada; és a dir, les parts no poden sotmetre els mateixos fets als tribunals de justícia, ni es pot apel•lar el laude dictat, només es pot interposar un recurs d'anul•lació davant el Tribunal Superior de Justícia.

Des de la seva creació, la Junta ha resolt més de 25.000 controvèrsies, de les quals més de 15.000 han estat per laude i prop de 10.000 per mediació. Actualment hi ha 1.331 empreses de les Illes adherides.