torna

Detall de la notícia

Imatge 4539654

Mesures COVID de l'Escola a l'àmbit de les activitats formatives i capacitació

Per Resolució de la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública de 26 de gener de 2021 s'ha aprovat el Protocol que fixa les condicions de prevenció i higiene, i les mesures de limitació de capacitat, d’organització interna, seguretat i de protecció dels alumnes en el desenvolupament de les activitats formatives i de capacitació impartides per l’Escola.

Podeu consultar la Resolució en el següent enllaç «http://www.caib.es/eboibfront/ca/2021/11331/644331/resolucio-de-la-presidenta-de-l-escola-balear-d-ad» o en el document adjunt.