torna

Detall de la notícia

Imatge 4525840

Aprovats els plecs de condicions de la Denominació D'Origen Protegida Pebre Bord de Mallorca i el reglament del Consell Regulador

El Consell de Govern ha aprovat els plecs de condicions de la Denominació d’Origen Protegida Pebre Bord de Mallorca / Pimentón de Mallorca i la creació i la regulació del Consell Regulador d’aquesta DOP. El pebre bord de Mallorca és una espècia resultant de moldre pebres de l’espècie Capsicum annum L., varietat autòctona de tap de quartí, produïts a l’illa de Mallorca, un cop assecats i mòlts en establiments transformadors localitzats exclusivament a Mallorca.

Cal recordar que, el passat mes d’octubre, la Comissió Europea va publicar la inscripció definitiva d’aquesta DOP en el registre comunitari, coincidint amb la campanya de collita del pebre bord; per tant, el pebre bord d’aquesta campanya ja es podrà comercialitzar, per primera vegada, amb el distintiu DOP Pebre Bord de Mallorca / Pimentón de Mallorca.

En un termini màxim de dotze mesos des de l’entrada en vigor del Decret, s’haurà de constituir el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida Pebre Bord de Mallorca. Fins a la constitució, la Direcció General de Polítiques per a la Sobirania Alimentària n’assumirà les tasques de gestió i certificació.

Segons els plecs de condicions aprovats avui en el Consell de Govern, els noms protegits són dos: un en castellà, pimentón de Mallorca, i un en català, pebre bord de Mallorca. Aquests dos termes s’utilitzen de manera indistinta, constant i freqüent en el mercat per identificar el pebre bord originari de l’illa de Mallorca.

Segons els plecs de condicions, el pebre bord de la DOP no es pot manipular a la vegada que el pebre bord sense DOP. A més, no es permet la comercialització del pebre bord de la DOP a granel; com a màxim, en envasos de 5 quilos.

Cal recordar que el pebre bord elaborat a Mallorca a partir de la varietat autòctona tap de quartí presenta unes característiques físiques, químiques i sensorials diferents d’altres pebres bords d’altres indrets. Té una qualitat, una reputació i unes característiques específiques que, sens dubte, li confereixen la varietat autòctona del pebre, les condicions mediambientals pròpies de l’illa de Mallorca i el bon saber fer dels productors i elaboradors del pebre bord de Mallorca.

La qualitat diferenciada del pebre bord de Mallorca és atribuïble, indubtablement, al medi geogràfic de producció, a la varietat tap de quartí i a les pràctiques de cultiu tradicionals, així com al sistema d’elaboració diferenciat.

Mallorca presenta unes característiques climàtiques de l’abril al setembre —època del cultiu del pebre tap de quartí— diferenciades, que proporcionen les condicions idònies per al creixement del pebrer de la varietat tap de quartí sense haver de fer ús d’hivernacles. A més, Mallorca disposa d’uns sòls òptims per a la producció de pebrers d’aquesta varietat.

En la fase de producció, el factor humà, fruit de l’experiència dels productors, ha estat determinant per a la qualitat del pebre, que comença amb la selecció tradicional de llavors per fer els planters, i ha permès disposar d’una planta de la varietat tap de quartí totalment adaptada al medi.

Un altre fet és la recol·lecció, que es fa manualment i en el moment òptim, quan el pebre presenta una sobremaduració.

El valor econòmic total de la producció del pebre bord de Mallorca és de devers 375.000 € anuals. Aquesta producció anual és de 28,75 tones mètriques. Actualment, a Mallorca hi ha quatre fàbriques elaboradores i una trentena de productors.