torna

Detall de la notícia

Imatge 4521860

Afers Socials avançarà la Renda Social a les famílies sense ingressos

Durant 2021, de forma extraordinària, la prestació econòmica quedarà aprovada amb una declaració responsable de l'interessat de que compleix els requisits i es revisarà a posteriori

L'objectiu és que les famílies puguin cobrar el més aviat possible

Sobretot es vol actuar damunt la pobresa sobrevinguda originada per la COVID19

Els darrers dos mesos han entrat 1.300 sol·licituds de famílies a qui se'ls ha desestimat l'Ingrés Mínim Vital

La Conselleria d’Afers Socials i Esports avançarà el pagament de la Renda Social Garantida (RESOGA) a les famílies sense ingressos econòmics de les Illes Balears a qui se'ls hagi desestimat  l'Ingrés Mínim Vital, total o parcialment, i compleixen amb els requisits de la prestació autonòmica.

En lloc de, com se feia fins ara, de fer una revisió prèvia abans de concedir la Renda Social, amb el temps que això suposa, la revisió es farà a posteriori. Així, bastarà, una vegada es tingui una resolució denegatòria de l’IMV, presentar la sol·licitud de Renda Social, o d’haver-la presentat ja, i fer una declaració responsable de que es compleixen amb els requisits de la prestació econòmica autonòmica. La revisió es farà a posteriori i si no es compleixen els requisits de concessió o deixa de complir-los se’ls suspendrà i s’exigirà el retornament de les quanties rebudes indegudament.

Per fer-lo possible, el Consell de Govern d’avui ha aprovat un decret llei modificant, en aquest sentit, la  Llei de Renda Social.

L'objectiu és evitar que les famílies sense ingressos que duen mesos esperant cobrar l'Ingrés Mínim Vítal (IMV) i que finalment se'ls ha denegat per no complir algun dels requisits, puguin accedir directament a la renta social i no estiguin més temps sense cobrar. Els interessats a m és de la sol·licitud hauran de signar una declaració responsable on asseguren no tenir ingressos i que compleixen els requisits establerts. A posteriori es farà una revisió i en el cas de no complir els requisits se'ls suspendrà la prestació i se'ls exigirà el retorn de les quanties rebudes.  

Actuar davant la pobresa sobrevinguda

La Renda Social Garantida és una prestació subsidiària pel que abans de sol·licitar-la els interessats han d'haver optat a rebre l'Ingrés Mínim Vital que depèn del govern d’Espanya. Des de la Conselleria d'Afers Socials i Esports s'ha detectat que moltes de les sol·licituds d'IMV es deneguen o be es resolen amb quantitats mínimes perquè, entre d’altres raons, les famílies, durant l'any anterior a la sol·licitud varen tenir ingressos econòmics. Una vegada hi ha aquesta resolució de l’IMV els afectats poden optar a la renda social garantida i això ha fet que el ritme d'entrades de sol·licituds a Afers Socials i Esports s'hagi disparat i en només els mesos de novembre i desembre hagin entrat 1.300 peticions.

Vist el volum de peticions, la Conselleria d'Afers Socials i Esports ha sol·licitat a Consell de Govern l'aprovació del decret que permetrà que les famílies necessitades i sense ingressos puguin rebre la renta el més aviat possible i no hagin d'esperar a les comprovacions administratives que farien que els afectats encara haguessin d'esperar més temps a cobrar.

El decret aprovat modifica l'article 29 de la llei que regula la Renda Social Garantida perquè durant 2021 la sol·licitud s'aprovi directament si es presenta la declaració responsable que assegura que es compleix amb els requisits d'accés. D'aquesta manera la sol·licitud queda aprovada sense haver de fer una comprovació prèvia de les dades com es feia fins ara. Es tracta d'un canvi dels procés administratiu habitual.

S'inclou un gràfic explicatiu del canvi de procediment administratiu.