torna

Detall de la notícia

Imatge 4519206

Reunió informativa entre Educació i sindicats sobre els professors tècnics de Formació Professional

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca ha celebrat avui una reunió informativa amb els sindicats per tal d’explicar la situació del professorat que forma part del cos de professors tècnics de Formació Professional a partir de la regulació que proposa la nova Llei estatal d’Educació (LOMLOE). Per part de la Conselleria han participat a la trobada la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, i el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, Antoni Baos.

Aquesta llei estableix la incorporació de les especialitats del Cos de Professors Tècnics de Formació Professional al Cos d’Educació Secundària per això hauran d’estar en possessió de la titulació de grau universitari o equivalent.

Des del Ministeri s’ha enviat una carta sobre aquesta qüestió que s’ha traslladat als representants sindicals.

Segons el Ministeri es considera que aquesta modificació millora notablement la situació professional del 90% del professorat tècnic d’FP i dona resposta a una demanda història d’aquest col·lectiu ja que suposa una millora de categoria.

El Ministeri ha informat que la Llei afecta a les 29 especialitats existents però no fixa les condicions del professorat en els processos d’ingrés, accés o permanència que es tractaran a una Mesa de Personal específica tant a nivell estatal com autonòmic, amb l’objectiu de garantir els drets de tot el professorat.

Per altra banda, es garanteix als funcionaris de carrera d’aquest cos el manteniment de la seva especialitat i atribució docent reconeguda encara que no reuneixin els requisits de titulació exigits en la data d’entrada en vigor de la Llei. En el cas dels funcionaris interins es preveu establir acords i actuacions que permetin a les administracions educatives mantenir les condicions de permanència en règim d’interinitat per als funcionaris interins sense titulació de grau que estiguin impartint docència en especialitats fins ara pertanyents al cos a extingir de professors tècnics d’FP. En cap cas, remarca el Ministeri, es preveu que la docència en els ensenyaments de Formació Professional prescindeixi dels Tècnics Superiors d’FP.

La futura Llei d’FP i el seu desenvolupament normatiu contemplarà la fòrmula de participació dels tècnics superiors d’FP o titulació equivalent.

Des de la Conselleria s’ha assolit el compromís de continuar informant als sindicats sobre tot aquest procés i convocar les meses corresponents.