torna

Detall de la notícia

Reactivació econòmica: Transició Energètica rep més de 400 sol·licituds durant les primeres hores de la posada en marxa de la nova convocatòria d'ajuts per a l'autoconsum

El vicepresident Yllanes valora de manera molt positiva el gran interès que ha suscitat aquest nou programa d’ajuts per a l’autoconsum energètic. De fet, en només unes hores, ja s’han presentat més de 400 sol·licituds, quan durant tot el temps que la convocatòria de l’any passat va estar oberta s’arribaren a fregar les dues mil peticions. Aquestes xifres demostren la necessitat de continuar fent feina en favor de la transició energètica, en la qual és imprescindible que també s’involucri la ciutadania, segons Yllanes.

Per això, el pressupost d’aquesta convocatòria pública de subvencions s’ha ampliat en 1,5 milions d’euros en relació amb l’any passat. En aquesta ocasió, el pressupost és de cinc milions. Aquests doblers tenen com a objectiu incorporar les fonts renovables a la generació i a l’ús d’energia neta en l’àmbit residencial i en el teixit empresarial; tot això, per tal de millorar l’eficiència energètica i reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Els ajuts s’adrecen a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials. A més, enguany, i per segon any consecutiu, també se’n poden beneficiar les comunitats de veïns.

Actuacions i despeses subvencionables

En el cas de les pimes, les associacions empresarials, les comunitats de propietaris i les entitats sense ànim de lucre:

  • Les noves instal·lacions o ampliacions de les ja existents d’energia fotovoltaica per a autoconsum i amb una potència de pic màxima subvencionable de 50 kWp.
  • Les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica aïllades i les microeòliques, amb una potència de pic de 10 kWp.

Pel que fa als ajuts adreçats a les persones físiques:

  • Instal·lacions d’energia solar fotovoltaica per a l’autoconsum amb un màxim subvencionable de 3 kWp.
  • Instal·lacions microeòliques amb un màxim subvencionable de 5 kWp.

A més, tant particulars com pimes, associacions empresarials, comunitats de propietaris i entitats sense ànim de lucre poden demanar sol·licitar ajuts pels sistemes d’acumulació d’ió liti amb una capacitat d’acumulació d’entre 2 kWh i 12 kWh i que tenguin una garantia mínima de funcionament de cinc anys.

El percentatge subvencionable varia entre el 30 % i el 50 % de la inversió feta en funció de la instal·lació i del sol·licitant de l’ajut.

D’altra banda, s’ha de tenir en compte que, atès el caràcter d’incentiu d’aquests ajuts per al foment de l’autoconsum energètic, totes les actuacions que s’hagin iniciat abans de la data de registre de la sol·licitud en quedaran excloses. Tot i això, les feines preparatòries, com els estudis previs o l’obtenció dels permisos, no es consideren com a inici dels treballs.