torna

Detall de la notícia

Imatge 4517034

Estades formatives en empreses per al professorat de formació professional (curs 2020-2021)

En el BOIB núm. 7, de 16 de gener de 2021, s’ha publicat la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 14 de gener de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria per a la realització d’estades formatives en empreses per part del professorat de formació professional.  

El període de realització de les estades formatives comprèn des del dia 1 de març fins al dia 31 de juliol de 2021. La durada pot oscil·lar entre un mínim de vint hores i un màxim de cent hores.

Les estades formatives es poden dur a terme a qualsevol empresa o entitat (organismes o institucions) de l’àmbit de les Illes Balears, l’Estat espanyol o la Unió Europea, sempre que l’activitat professional estigui relacionada amb el perfil professional i els mòduls que imparteixen els professors interessats.

Terminis de presentació de sol·licituds

Fins al 29 de gener de 2021.

Trobareu més informació en el document i en l’enllaç adjunts.

Novetats

16/02/2021 - Publicació de la proposta de resolució provisional de persones admeses i excloses.