torna

Detall de la notícia

Imatge 4516954

Segell Vida Saludable 2021

El distintiu de qualitat «Segell Vida Saludable» comporta el reconeixement públic del compromís dels centres docents, tant públics com privats sostinguts amb fons públics i privats, que fomentin l'aprenentatge de la salut en l'àmbit educatiu, així com l'assumpció de pràctiques de vida saludable i una educació física que permeti l'adequat desenvolupament personal i social al llarg de l'escolarització dels alumnes.

Finalitat

El desenvolupament i millora de la qualitat educativa i de la salut en els centres docents.

Destinataris

Centres docents, tant públics com privats sostinguts amb fons públics i privats 

Termini per presentar sol·licituds d'informe favorable

Fins a l’1 de març de 2021

Més informació

 Servei d’Innovació Educativa. Telèfon: 971 177 781. Adreça electrònica: sie@dgpice.caib.es.

Novetats

07/04/2021 - Llista admesos i exclosos Segell Vida Saludable 2021

07/07/2021 - Llista concessió Segell Vida Saludable 2021