torna

Detall de la notícia

29/01/2021. CONVOCATÒRIA DE PROVES DE GENER DE 2021: publicació de l'assignació de centre, aula i torn d'entrada per a les proves orals de llengua catalana de gener de 2021 del nivell C1

Publicació de l'assignació de centre, aula i torn d'entrada per a les proves orals de llengua catalana de gener de 2021 del nivell C1

 

IMPORTANT! D’acord amb el punt 3 de la base vuitena de la convocatòria de proves de gener de 2021, si el nombre de persones que s’hagin presentat a les proves escrites ho requereix, la Direcció General de Política Lingüística es reserva el dret d’incrementar les jornades de les proves orals a fi de poder atendre tots els examinands.

En aquesta convocatòria, la Direcció General de Política Lingüística considera necessari ampliar el nombre de jornades de les proves orals. Per tant, els examinands estan convocats per al dia 2 de febrer (data ja establerta en el calendari) o per al dia 9 de febrer.

 

Consultau per llinatge quin dia i a quin torn se us ha convocat:

— Assignació de centre, aules i torn d’entrada del nivell C1 (2 de febrer)

— Assignació de centre, aules i torn d’entrada del nivell C1 (9 de febrer)

Ateses les mesures de prevenció del contagi per covid-19, respectau escrupolosament el torn d'entrada al centre assignat.

IMPORTANT! El dia 2 de febrer, a Palma, les proves es faran a dos centres: l’IES Josep Maria Llompart i el CEIP de Pràctiques.

— El protocol de mesures de prevenció del contagi per covid-19 en les proves de llengua catalana de gener de 2021 de la Direcció General de Política Lingüística. S’han de respectar totes les mesures que s’hi estableixen.

 

Centres on es duran a terme les proves (consultau més avall el document que conté el centre assignat i el torn d’entrada)

PALMA

IES Josep Maria Llompart

C. de Joan Capó, Pedagog, 2

CEIP de Pràctiques

Ctra. de Valldemossa, 15

 

INCA

IES Berenguer d’Anoia

Ctra. Palma-Alcúdia, s/n

 

MANACOR

IES Manacor

Camí de ses Tapereres, 32

 

MAÓ

IES Joan Ramis i Ramis

Av. de Vives Llull, 15

 

EIVISSA

IES Sa Colomina

C. de Vicent Serra Orvay, 40 (Eivissa)

 

FORMENTERA

IES Marc Ferrer

Av. del 8 d’Agost, 90 (Sant Francesc)

 

IMPORTANT! L’assignació de centre, aules i torn d’entrada pel nivell B2 es publicarà en aquesta mateixa pàgina els dies establerts en el calendari de la convocatòria i a la relació següent:

Nivell

Publicació de l’assignació de centre, aules i torn de la prova oral

Data de la prova oral

A2

19 de gener, a partir de les 15 h

21 de gener

B1

19 de gener, a partir de les 15 h

21 de gener

B2

3 de febrer, a partir de les 15 h

4 de febrer

C1

29 de gener, a partir de les 15 h

2 de febrer

C2

25 de gener, a partir de les 15 h

27 de gener