torna

Detall de la notícia

Imatge 4513421

Es posen en marxa els «Tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts» per al curs escolar 2020-2021

Responent a la convocatòria del programa «Tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts» en centres docents sostinguts amb fons públics dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca, s'han rebut un total de 43 sol·licituds de participació.

Els 43 centres sol·licitants duran a terme 56 tallers de llengua catalana, ja que els grups s'han atorgat segons el nombre d'alumnat nouvingut. Pel que fa a la tipologia, 33 centres són instituts d'educació secundària i 10 són centres concertats. Per illes la participació ha estat la següent: 32 centres de Mallorca, 6 centres d'Eivissa i 5 centres de Menorca.

La Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca havia adquirit el compromís d'aportar els recursos econòmics necessaris per a l'aplicació del programa, amb un màxim de 25.000 €, però veient el nombre tan elevat de sol·licituds de participació, la comissió de selecció ha decidit augmentar la quantitat i seleccionar tots els centres educatius.

La finalitat dels tallers de llengua catalana, és que els alumnes d'incorporació tardana en l'etapa de secundària obligatòria que presentin mancances lingüístiques en aquesta llengua puguin assolir els objectius de les diferents àrees o matèries sense els impediments ocasionats pel desconeixement de la llengua d'aprenentatge i a la vegada aprofundir en el coneixement de les característiques culturals, lingüístiques i històriques de les Illes Balears.

Els tallers, que tenen una durada de 40 hores, es faran en dues o tres sessions setmanals, començaran aquest mes de gener i s'allargaran fins dia 31 de maig de 2021.

Enllaços