torna

Detall de la notícia

Imatge 4512602

Reactivació econòmica: Transició Energètica i Sectors Productius va destinar 3,1 M€ en ajuts al sector industrial durant el 2020

El vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, Juan Pedro Yllanes, i el director general de Política Industrial, Antoni Morro, han fet balanç dels ajuts destinats al sector industrial de les Illes Balears durant el 2020, un any en què es varen invertir un total de 3,1 milions d’euros en ajuts a la indústria i durant el qual una part dels programes de subvencions es varen haver d’adaptar a les necessitats del sector derivades de la COVID-19, tal com ha apuntat Yllanes.

En aquest sentit, el vicepresident ha destacat la feina que feren les empreses illenques per adaptar la seva producció a la manca de productes sanitaris, sobretot durant la primera etapa del confinament. «Moltes empreses de les Illes veieren les necessitats i varen ser capaces d’adaptar la seva cadena de producció a la fabricació de mascaretes, gel hidroalcohòlic o material de protecció individual per als professionals de la salut, tan escassos en els primers moments de la pandèmia», ha dit Yllanes. «Una aposta que demostra, una vegada més, la necessitat de diversificar el model econòmic de les Illes Balears», segons ha afegit el vicepresident.

D’altra banda, el director general de Política Industrial, Antoni Morro, ha destacat que cap de les sol·licituds rebudes per a projectes de modernització industrial s’ha denegat per manca de crèdit pressupostari, com sí que va passar el 2019. En la convocatòria anterior, s’hagueren de denegar més del 56 % dels expedients. Això són 138 dels 245 que s’hi presentaren.

2,9 M€ per a la modernització industrial

La Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, a través de la Direcció General de Política Industrial, va invertir un total de 2,9 milions d’euros per a la modernització de l’estructura productiva del sector industrial.

D’aquests, 2,1 milions d’euros es varen destinar a projectes de modernització de l’estructura productiva de l’activitat industrial i 775.712,86 € a projectes de modernització de l’estructura digital de l’activitat industrial.

El passat exercici, per primera vegada i per mor de la situació derivada de la pandèmia, es va permetre que inversions fetes el 2019 optassin a la partida d’ajuts de 2020. D’aquesta manera, les empreses que invertiren en modernització el 2019 i que quedaren excloses de les subvencions al seu moment per manca de crèdit han pogut recuperar liquiditat en un moment en què els comptes de les empreses s’han vist amenaçats pels efectes de la pandèmia.

A més, es va obrir una línia d’ajuts específica per atendre les despeses corrents, com el lloguer, la llum o el material sanitari adquirit, produïdes durant l’estat d’alarma.

Sol·licituds d’ajuts per a la modernització del sector industrial

 

 

Modernització digital

   Modernització productiva

    Total

Mallorca

117

182

299

Menorca

38

68

106

Eivissa

6

9

15

Formentera

0

1

1

Total

161 

260

421

El nombre de sol·licituds d’ajuts per a la digitalització del sector industrial demostra la gran aposta que han fet les empreses industrials per adaptar-se als avenços digitals. De fet, les peticions presentades s’han incrementat fins a un 82,9 %. Això suposa gairebé el doble que l’any anterior.

Pel que fa a les sol·licituds per a la modernització de l’estructura productiva de les empreses del sector industrial, durant el 2020 es varen incrementar un 6 % respecte de l’any 2019.

D’aquestes dades, se’n deriva que el sector industrial ha fet inversions en modernització per un valor de gairebé 12 milions d’euros. En aquest sentit, les empreses que més inversió han fet han estat les fabricants de peces de fusteria, les indústries vinícoles, les fabricants de productes metàl·lics i la indústria del moble.

Destaca, per tant i una vegada més, el sector de la fusta, tant per la producció en sèrie com per la indústria del moble. A més, cal tenir en compte que aquest sector també fa una forta inversió en formació a través del centre tecnològic CETEBAL (Centre Tecnològic Balear de la Fusta).

Inversió induïda en modernització del sector industrial

 

 

M. digital

M. productiva

   Total

%

Mallorca

1.923.911,36 €

7.162.664,85 €

 9.086.576,21 €

 75,90 %

Menorca

329.157,19 €

2.121.823,58 €

2.450.980,77 €

 20,47 %

Eivissa

38.324,35 €

374.654,81 €

412.979,16 €  

 3,45 %

Formentera

-

21.059 €

21.059 €     

0,18 %

 

2.291.392,90 €

    9.680.202,44 €       

11.971.595,34 €

 

 

Després de la tramitació de tots els expedients rebuts, s’ha fet una proposta de pagament per un valor de prop de 3 milions d’euros, uns doblers que es preveu que es comencin a pagar a final de mes.

Import subvencionat

 

 

M. digital

M. productiva       

Total  

    %

Mallorca

640.408,41 €

1.586.544,79 €

2.226.953,20 €

76,05 %

Menorca

118.096,23 €

481.346,85 €

599.443,08 €

20,47 %

Eivissa

17.208,22 €

82.348,46 €

99.556,68 €

3,40 %

Formentera

-

2.201,36 €

2.201,36 €

0,08 %

 

775.712,86 €   

2.152.441,46 €

 2.928.154,32 €

 

 

Altres ajuts per al sector industrial

També s’han invertit 200.000 euros per al foment i la consolidació dels clústers destinats a l’impuls de la cooperació empresarial i la competitivitat dels sectors productius empresarials de les Illes Balears. L’objectiu d’aquesta concessió és donar suport a les entitats perquè puguin avançar en competitivitat i productivitat, afavorir la innovació, el creixement i l’expansió empresarial. En definitiva, dotar de capital productiu el nostre territori.

Pel que fa a aquestes subvencions específiques per a clústers, tampoc s’ha denegat cap subvenció per manca de crèdit.

Import subvencionat als clústers

 

Mallorca

Menorca

Total

CETEBAL

40.000 €

 

 

CLIQIB

35.699,69 €

 

 

CLÚSTER NÀUTIC

40.000 €

 

 

FPIMENORCA

 

40.000 €

 

ITEB

 

26.989 €

 

Total

115.699,69 €    

66.989,45 €    

182.689,14 €