torna

Detall de la notícia

Imatge 4512340

S'inicia el període d'inscripció de la formació "Dinamització de sessions virtuals des de la facilitació de grups"

S’obre el període d’inscripció a la formació de Dinamització de sessions virtuals des de la facilitació de grups amb l’objectiu d’aportar un marc de treball i eines concretes per dinamitzar sessions grupals de manera telemàtica.

Aquesta formació va destinada als assessors que gestionen activitats internes de formació del professorat de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca i als assessors docents que treballen a la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.

La formació de 20h. es desenvoluparà de forma mixta: la meitat d’hores presencials per videoconferència i l’altra meitat a distància. S’utilitzaran les plataformes Zoom i Moodle.

Termini d’inscripció: La inscripció es realitzarà mitjançant el Portal del personal de dia 13 a dia 20 de gener de 2021.