torna

Detall de la notícia

Imatge 4511084

Adequació de les formes de participació en activitats formatives de formació permanent del professorat com a conseqüència de la COVID-19

En el BOIB núm. 216, de 31 de desembre de 2020, s’ha publicat la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 30 de desembre de 2020 per la qual s’adeqüen les formes de participació en activitats formatives de formació permanent del professorat amb les mesures de prevenció, contenció i coordinació a l’evolució de la situació epidemiològica a les Illes Balears.

Trobareu més informació en el document adjunt.