torna

Detall de la notícia

Imatge 4507081

La Direcció General de Consum recorda els drets dels consumidors i les obligacions dels comerços durant el període de rebaixes

La Direcció General de Consum recomana una actitud responsable a l'hora d’aprofitar les ofertes del tradicional període de rebaixes d'hivern.

Els costums ciutadans estan en modificació constant i el període de rebaixes que s’inicia ara té unes circumstàncies afegides per l’impacte de la pandèmia.

La situació epidemiològica a les Illes Balears obliga a prendre mesures amb l’objectiu d’evitar la propagació del virus. En aquest sentit, els comerços han de complir les normes sanitàries establertes.

Recomanacions

Consum recomana comparar el preu i la qualitat en diferents establiments, i recorda que tots els productes rebaixats han d’estar diferenciats de la resta i incloure el preu original juntament amb el rebaixat o el percentatge de descompte.

També és important conservar els comprovants de pagament, etiquetes i garanties, per poder utilitzar-los en cas d’haver de presentar una reclamació. En aquest sentit, Consum recorda que la garantia i el servei postvenda en la compra d’un article durant el període de rebaixes són exactament els mateixos que fora d’aquesta època.

Comprar per Internet

Respecte de les adquisicions per Internet en període de rebaixes,s'aconsella comprar en pàgines segures. En aquest sentit, segueixen vigents els mateixos drets que quan es fa la compra de manera tradicional i han d’oferir les mateixes garanties que els que es compren a les botigues.

La s en una adreça web (https en lloc d’http ) significa que el lloc és segur. Una altra forma d’identificar una pàgina segura és l’aparició en la pantalla d’un cadenat tancat o una clau —si es clica dues vegades sobre el cadenat o la clau, apareix informació sobre el certificat de seguretat.

Es recomana també comprovar el preu original del producte, si inclou l’IVA i si té despeses d’enviament o no, de manera que es pugui identificar quin és realment el descompte que es fa.

Els consumidors s’han d’assegurar que identifiquen el responsable de la pàgina web o entitat proveïdora (nom, domicili, CIF).

Així mateix, la Direcció General de Consum recorda que el comprador disposa del dret de desistiment, del qual ha d’haver estat informat. Això permet, sense necessitat d’al·legar cap motiu, cancel·lar el contracte durant un termini mínim de catorze dies naturals des del dia de la recepció del producte.

Finalment, sempre s’ha de guardar una còpia de les operacions de compra fetes. En acabar l’ordre de compra, ha d’aparèixer una pàgina que resumeixi l’operació (és aconsellable que els compradors se’n quedin una còpia, fins i tot en cas que es produeixi algun tipus d’incidència o operació fallida per error informàtic).

Obligacions dels comerços

Quant a les obligacions dels comerços, la Direcció General recorda el següent:

  • Els venedors no poden adquirir els productes especialment per a la venda en rebaixes; han de ser articles que hagin estat a la venda abans a un preu superior.
  • Els comerciants han d’indicar clarament el preu de venda anterior i el rebaixat, o bé hi ha de figurar el preu normal de venda i el percentatge de rebaixa que s'aplicarà en el moment de la compra.
  • Els preus de venda han de figurar tant en els aparadors com a l'interior del comerç.
  • Els productes rebaixats han d’estar diferenciats d’altres tipus de vendes a preus inferiors dels habituals, com ara els articles en liquidació, saldos o ofertes especials. En cap cas, els productes que es venen en rebaixes no poden ser «saldos», és a dir, articles que presenten alguna tara o defecte en la fabricació.
  • Els comerciants ha d'acceptar els mitjans de pagament habituals entre els quals hi ha les targetes de crèdit i no poden carregar un percentatge superior per l’ús de targetes de crèdit ni rebutjar la compra per aquest sistema si habitualment és utilitzat en el seu comerç.
  • Els comerços han d’indicar que hi ha fulls de reclamacions.


Comerç de proximitat

La Direcció General de Consum anima a tenir en compte altres elements en el moment comprar de productes. En aquest sentit, optar pel producte local i de proximitat estimula el comerç de proximitat i augmenta la competitivitat del comerç i del sector primari de les Illes Balears.

Reclamació i denúncia

Totes les empreses han de disposar de fulls oficials de reclamació i denúncia. Si l’empresa està adherida al Sistema Arbitral de Consum, és una garantia en cas de denúncia.

El consumidor, si considera que no s’han respectat els seus drets, pot presentar una reclamació en els serveis de consum de les comunitats autònomes, a les oficines municipals d’informació al consumidor dels ajuntaments, a les associacions de consumidors i usuaris, i a les juntes arbitrals de consum.

Si es resideix a Espanya però es vol reclamar contra una empresa d’un altre estat membre de la UE, Noruega o Islàndia, es pot fer a través del Centre Europeu del Consumidor i en els tribunals de justícia.

Per a més informació:

Oficines de la Direcció General de Consum

Palma: 971 78 49 96
Maó: 971 36 04 26 / 971 36 87 03
Eivissa: 971 30 67 00 / 971 30 67 64

Sistema de cita prèvia obligatòria

Xarxes socials: @IBConsum
Telèfon gratuït d’atenció al consumidor: 900 16 60 00
Reclamació telemàtica: reclamacionsconsum.caib.es