torna

Detall de la notícia

Imatge 4488110

Reactivació econòmica:Transició Energètica destina cinc milions d'euros a una nova línia d'ajuts per al foment de l'autoconsum energètic

La vicepresidència i conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius destinarà cinc milions d’euros durant el 2021 a la nova convocatòria pública de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica. Els ajuts estan dirigits a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials. A més, enguany i per segon any consecutiu, també s’hi podran beneficiar les comunitats de veïnats.

Precisament, el vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, Juan Pedro Yllanes, ha destacat la importància que les comunitats de veïnats optin per aquests ajuts i, així, estendre les energies renovables a un ventall més ampli de la població.

Aquests ajuts per al foment de l’autoconsum cerquen implantar la incorporació de fonts renovables per a la generació i l’ús d’energia neta en el teixit empresarial i en l’àmbit residencial amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica i reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

La convocatòria està cofinançada al 50 % i s’emmarca dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027. En aquest sentit, aquests ajuts estan alineats amb un dels objectius del Fons FEDER, el qual fixa que almanco el 30 % d’aquests fons s’ha de destinar a polítiques per fer una Europa més verda i baixa en carboni. A més, també ha de promoure una transició energètica neta i equitativa, la inversió verda i blava, l’economia circular, l’adaptació al canvi climàtic i la prevenció i la gestió de riscs.

El vicepresident Yllanes ha destacat que aquesta nova convocatòria d’ajuts per a l’autoconsum energètic suposa un impuls més per a la implantació de les energies renovables a les Illes Balears. A més, es vol donar resposta a la demanda existent a la societat illenca: «De cada vegada són més els que se sumen a la transició energètica i l’administració ha de poder donar l’empenta necessària per aconseguir que el canvi de model energètic s’estengui i sigui una realitat», ha assegurat Yllanes.

En aquesta ocasió, la convocatòria d’ajuts compta amb un pressupost de cinc milions d’euros. Això suposa 1,5 milions més que en l’anterior línia de subvencions, perquè la convocatòria de 2020 es va aprovar en un primer moment amb una partida de tres milions d’euros però s’hagué d’ampliar amb mig milió més degut al gran volum de sol·licituds. De fet, el nombre de peticions que es registraren a la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic va fregar les dues mil.

El director general d’Energia i Canvi Climàtic, Aitor Urresti, per la seva banda ha explicat que «l'autoconsum, i aquestes ajudes per al seu foment, és una forma de democratitzar l'energia i fer que tota la ciutadania formi part i s'impliqui en la transició energètica de les Illes Balears que ens ha de dur a un nou model energètic més net i sostenible»

Actuacions i despeses subvencionables

Les pimes, associacions empresarials, comunitats de propietaris i entitats sense ànim de lucre poden sol·licitar els ajuts per a les inversions en noves instal·lacions o ampliacions de les ja existents d’energia fotovoltaica per a autoconsum i amb una potència de pic màxima subvencionable de 50 kWp. A la convocatòria també s’inclouen les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica aïllades i les microeòliques, amb una potència pic de 10 kWp.

Pel que fa als ajuts dirigits a les persones físiques, la nova línia d’ajuts estableix un màxim subvencionable de 3 kWp en el cas de les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica per a l’autoconsum, i de fins a 5 kWp en el cas de les microeòliques.

A més, tant en el cas dels particulars com en el de les pimes, les associacions empresarials, les comunitats de propietaris i les entitats sense ànim de lucre, també són subvencionables els sistemes d’acumulació d’ió liti amb una capacitat d’acumulació d’entre 2 kWh i 12 kWh i que tenguin una garantia mínima de funcionament de cinc anys.

El percentatge subvencionable varia entre el 30 % i el 50 % de la inversió feta en funció de la instal·lació i del sol·licitant de l’ajut.

Caràcter incentiu dels ajuts

Aquesta nova convocatòria d’ajuts per al foment de l’autoconsum energètic torna a tenir caràcter incentiu. Això vol dir que queden excloses totes aquelles actuacions que s’hagin iniciat abans de la data de registre de la sol·licitud. Les feines preparatòries, com els estudis previs o l’obtenció dels permisos, no es consideren com a inici dels treballs.

Les sol·licituds es poden presentar a partir del 15 de gener de 2021 i fins al 30 de juliol del mateix any o fins al possible exhauriment, dins d’aquest període, de la quantia econòmica assignada a la convocatòria.