torna

Detall de la notícia

Imatge 4486413

S'aproven 1.216 places d'oferta pública d'ocupació de cossos docent per a l'any 2020

\ D’aquestes places, 900 corresponen al procés d’estabilització de l’ocupació
\També s’hi inclouen les 262 places previstes per la taxa de reposició anual

\ Un 7% del total de les vacants es reserven per a persones amb discapacitat
\ L’objectiu és reduir el nombre d’interins i estabilitzar les plantilles


El Consell de Govern ha aprovat avui l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2020 corresponent al personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, quantificada en un total de 1.216 places, de les quals 262 corresponen a la taxa de reposició, 54 a places cedides dins l’àmbit dels serveis generals i 900 a la taxa addicional per a l’estabilitat de l’ocupació.

D’aquesta manera es continua amb el procés que es va iniciar la legislatura passada amb l’aprovació i la reserva places d’oferta pública d’ocupació de cossos docents de cara a les convocatòries d’oposicions previstes per a aquest any i els propers.   

A les Illes Balears hi ha actualment un dels percentatges de docents interins més elevat de l’Estat. L’objectiu de la Conselleria és fer baixar el percentatge de docents interins fins a arribar aproximadament a un 10 % del total. Això dotaria les plantilles dels centres educatius de més estabilitat, la qual cosa és un dels requisits indispensables per garantir la implantació de millores pedagògiques efectives.

L’oferta pública d’ocupació per a l’any 2020 corresponent al personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovada avui, preveu un total de 1.216 places.

900 places corresponen a la taxa addicional per a l’estabilitat de l’ocupació, 54 són places cedides de l’oferta pública per a l’any 2020 corresponent al personal funcionari i al personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l’àmbit dels serveis generals i les 262 restants a la taxa de reposició. Per tal d’efectuar el càlcul de la taxa de reposició d’efectius, el percentatge màxim s’ha d’aplicar sobre la diferència que resulti entre el nombre d’empleats fixos que, durant l’exercici pressupostari de 2019, varen deixar de prestar serveis i el nombre d’empleats fixos que s’hi varen incorporar. S’han de computar els cessaments en la prestació de serveis per jubilació, retir, mort, renúncia, declaració en situació d’excedència sense reserva de lloc de treball, pèrdua de la condició de funcionari de carrera o l’extinció de contracte de treball o qualsevol altra situació administrativa que no suposi reserva del lloc de treball o la percepció de retribucions amb càrrec a l’Administració en la qual cessa.

Aquesta oferta pública preveu també la reserva d’una quota mínima d’un 7% del total de les vacants objecte de l’oferta perquè les cobreixin persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.