torna

Detall de la notícia

Imatge 4486370

S'aprova l'extinció del Consorci Velòdrom Illes Balears i la seva integració en la Fundació per a l'Esport Balear

\ Es fa per eficiència administrativa, atès que ha complit amb la seva finalitat
\ Suposa la desaparició del càrrec de gerent de l’entitat

El Consell de Govern ha ratificat l’acord de la Junta Rectora del Consorci Velòdrom Illes Balears que suposa la seva dissolució i integració en la Fundació per a l’Esport Balear a partir de l’1 de gener de 2021. La Conselleria d’Afers Socials i Esports va decidir fer aquest pas per eficiència administrativa, atès que havia deixat de tenir sentit l’existència d’aquest consorci, que s’havia creat per tirar endavant el Velòdrom de les Illes Balears.

Quan es va constituir el Consorci, es va especificar en els seus estatuts que les seves finalitats eren la promoció, l’execució i el finançament de la construcció del Velòdrom. Ara, ja està tot fet i en ple funcionament, per la qual cosa es va considerar que s’havia d’optar per extingir-lo i integrar-lo en la Fundació per a l’Esport Balear. La fórmula triada és la cessió global d’actius i passius, sense liquidació.

Aquesta decisió també ha suposat una reducció de càrrecs; concretament, la del gerent del Consorci, que va deixar la gerència el mes de setembre.