torna

Detall de la notícia

Imatge 4486362

Reunió amb els directors dels centres integrats de formació professional

\ Al llarg de la reunió s’ha tractat el funcionament del primer trimestre del curs i la flexibilització del mòdul de Formació en centres de treball (FCT)

El director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, Antoni Baos, i part del seu equip s’han reunit avui dematí via telemàtica amb els directors dels centres integrats de formació professional (CIFP) per tractar el funcionament del primer trimestre del curs i les instruccions sobre la realització de la formació en centres de treball (FCT) durant el curs 2020-2021, unes instruccions que aviat sortiran publicades en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

En aquest sentit, aquestes instruccions faciliten i flexibilitzen la realització i l’avaluació del mòdul de Formació en centres de treball (FCT) durant el curs 2020-2021 tenint en compte que encara persisteix la situació excepcional, derivada de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Entre d’altres aspectes, i si és possible pel tipus de formació pràctica que s’ha de fer en el centre de treball, es permet que els alumnes dels cicles de grau mitjà i de grau superior puguin realitzar el mòdul d’FCT de forma telemàtica, sempre que les empreses o entitats que els acullin reuneixin una sèrie de condicions.

Per altra part, només en els casos en què no sigui possible comptar amb les empreses requerides per a la realització de la formació en centres de treball o les circumstàncies particulars d’un alumne o alumna desaconsellin realitzar una formació en centres de treball de la forma habitual, les direccions dels centres educatius podran aplicar una sèrie de mesures de flexibilitat. Entre aquestes mesures, es poden destacar la possibilitat d’avançar l’inici de les FCT, la reducció de la seva durada o la realització de les pràctiques formatives en més d’un centre de treball.