torna

Detall de la notícia

Modificació: ajuts per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d'aire per reduir els contagis per la COVID-1

En data 19 de desembre de 2020, s’ha publicat en el BOIB núm. 211 la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es modifica la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de dia 16 de desembre de 2020 per la qual s’aprova mitjançant el procediment anticipat de despesa la convocatòria extraordinària d’ajuts per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d’aire per reduir els contagis per la COVID-19.


Aquesta modificació afecta als següents punts de la convocatòria:

 

1- Lapartat 2 B e) de la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de dia 16 de desembre de 2020 per la qual s’aprova mitjançant el procediment anticipat de despesa la convocatòria extraordinària d’ajuts per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d’aire per reduir els contagis per la COVID-19 en els termes següents:

 

«e) Constar d’alta en el Cens sobre el impost d’Activitats Econòmiques de l’Agència Tributaria a la data de publicació d’aquesta convocatòria d’ajudes.

 

En el cas de establiments de temporada, hauran d’haver estat d’alta un mínim de 4 mesos , acumulats que poden ser no consecutius, des del 14 de març de 2019».

     

    2- L’apartat 5.3 m) de la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de dia 16 de desembre de 2020 per la qual s’aprova mitjançant el procediment anticipat de despesa la convocatòria extraordinària d’ajuts per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d’aire per reduir els contagis per la COVID-19 en els termes següents:

 

«m) Declaració responsable d’estar d’alta en el Cens sobre el impost d’Activitats Econòmiques de l’Agència Tributaria, dins algun dels epígrafs E671 , E672 o E673 a la data de publicació d’aquesta convocatòria d’ajudes o en el cas de establiments de temporada, d’haver estat d’alta un mínim de , 4 mesos , acumulats que poden ser no consecutius, des del 14 de març de 2019».

 

3- S’ha afegit dins l’apartat 9.1 de la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de dia 16 de desembre de 2020 per la qual s’aprova mitjançant el procediment anticipat de despesa la convocatòria extraordinària d’ajuts per la compra i/o instal·lació de sistemes de ventilació i purificació d’aire per reduir els contagis per la COVID-19 l’apartat d) en els termes següents:

 

«d) Els centres de treball que no hagin pogut iniciar l’activitat com a conseqüència de la crisi ocasionada per la COVID-19, hauran de reiniciar de l’activitat en els sis mesos següents a la notificació de la Resolució de concessió de la subvenció.»