torna

Detall de la notícia

Imatge 4485037

Històric: PROGRAMA TALLERS DE LLENGUA CATALANA PER A JOVES NOUVINGUTS

La Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, a través del Servei de Normalització Lingüística i Formació, organitza els "Tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts" amb coneixements escassos o nuls de català que cursen educació secundària obligatòria durant el curs 2020-21.

Característiques dels tallers

  • Destinataris: alumnes de centres d'educació secundària obligatòria sostinguts amb fons públics nouvinguts o que fa un màxim de dos anys que han arribat a les illes, que cursen estudis d'ESO i que tenen coneixements nuls o escassos de català.

  • Grups: cada grup ha d'estar format per entre cinc i deu alumnes. Per a la formació del grup s'ha de tenir en compte la normativa vigent relativa a la COVID-19 que afecta els centres docents.

  • Nivell: primer nivell de català per iniciar-se en les estructures i el vocabulari més bàsic de l’idioma.

  • Durada i dates: 40 hores per grup, repartides en dues o tres sessions setmanals de mínim una hora per sessió en dies alterns, distribuïdes de forma proporcional entre l'11 de gener i el 31 de maig de 2021.

  • Horari: Els tallers s'han de desenvolupar en dies lectius i en horari no lectiu.

  • Professorat: Cada grup ha de ser atès per un docent amb plaça al centre sol·licitant el curs 2020-2021, tant del cos de mestres com del cos de professors d'educació secundària.

  • Termini d’inscripció: El director o directora del centre ha d'emplenar la sol·licitud per participar en el procés de selecció d'aquesta convocatòria (annex 2) mitjançant el GESTIB de l'1 a l'11 de desembre de 2020.

Si teniu cap dubte, podeu posar-vos en contacte amb el Servei de Normalització Lingüística i Formació de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (persona de contacte: Tomàs M. Oliver Colom - Tel.: 971 17 77 76 – Ext.: 62302

A/e: tmolivercolom@dgpice.caib.es).